Przejdź do treści

Czym jest informacja zwrotna?

  • przez

Szczególną rolę w komunikacji ludzkiej odgrywa informacja zwrotna. Zwiększa ona dokładność przekazu i jego przepływu między partnerami komunikacji.

Najszybciej otrzymujesz informację zwrotną w komunikacji twarzą w twarz, kiedy to dochodzi do jednoczesnego nadawania, odbierania i nadzorowania przepływu informacji. Masz wtedy możliwość szybkiego poprawiania, dopowiadania, klasyfikowania i usuwania wątpliwości związanych z komunikatem. Ponadto informacja zwrotna jest natychmiastowa, a tylko taka wpisana w kontekst sytuacyjny jest cenna.

Nieco inaczej informacja zwrotna przepływa w sytuacji, kiedy nadawca i odbiorca nie widzą się. Poprawianie czy usuwanie wątpliwości nie może zachodzić automatycznie. Czynnikiem różnicującym jest tu czas i przestrzeń. Niezależnie od sytuacji komunikacyjnej sprzężenie zwrotne występuje zawsze.

Informacja zwrotna pomaga Ci poznać jak inni reagują na Twoje zachowanie, postawę i działania, a także jak Ty reagujesz na innych ludzi. Umiejętność przekazania informacji zwrotnej oraz jej odbierania staje się kluczową kompetencją komunikacyjną. Mimo iż udzielenie informacji zwrotnej, a także umiejętne korzystanie z niej wydaje się proste, okazuje się, że nie wszyscy radzą sobie z jej przekazaniem oraz przyjmowaniem. Zarówno przekazanie informacji zwrotnej budzi lęk, obawę, także odebranie jej prowadzi do przykrych emocji lub reakcji obronnych.

Często zdarza się, że obawiasz się przeprowadzenia audytu wewnętrznego kadry kierowniczej. Dlaczego? Ponieważ obawiasz się przekazania np.: negatywnej informacji zwrotnej, np.; braku zaangażowania kadry kierowniczej, braku określenia kanałów komunikowania się w organizacji itp. Obawiasz się audytowania obszaru zarządzanego przez naszego kolegę, przyjaciela. Dlaczego? Dlatego, że obawiasz się informacji zwrotnej po audycie – jak postrzega ciebie kolega, czy będzie miał pretensję, żal. Zapisałeś spostrzeżenia, niezgodności, a może byłeś zbyt ogólny w przekazaniu informacji, może nie opierałeś informacji na faktach, może zabrakło ci argumentów. Oceniałeś osoby, a nie opisywałeś braku skuteczności procesów, procedur. Obawiasz się, że zmienią się wasze wzajemne stosunki i stąd odczuwasz dyskomfort psychiczny, a dysonans interpersonalny po audycie jest często mechanizmem obronnym.

Dlatego musisz przekazywać informacje zwrotne w sposób, który nie będzie zagrażający i nie spowoduje reakcji obronnych. Im bardziej informacja zwrotna będzie wywoływała reakcje obronne, tym trudniej będzie poprawnie odbierać i rozumieć informacje zwrotne.
Nigdy nie oceniaj osoby – ad personam, przekazuj informację zwrotną, opisując działania, postawy i zachowania.