Przejdź do treści

7 skutecznych technik motywowania pracowników produkcyjnych

  • przez

Dlaczego warto motywować pracowników?

Jako kierownik produkcji musisz polegać na swoich podwładnych. Tego wymaga sprawna realizacja zadań produkcyjnych. Nie mając pełnego zaangażowania pracowników ryzykujesz opóźnienia w wykonaniu zamówień, awarie maszyn i chaos w Twoim dziale.

Pamiętaj, że to zwykli operatorzy, szeregowi pracownicy magazynu, wykonując proste i rutynowe działania, przyczyniają się do realizacji celów Twojego przedsiębiorstwa. I oni również, nawet działając w dobrej wierze, mogą zniweczyć Twoje plany.

Dobrze wiesz, że jeśli Twój pracownik nie będzie chciał wykonać jakiejś czynności, to znajdzie wiele racjonalnych przyczyn uzasadniających taką postawę. Dlatego właśnie tak ważna jest w pracy szefa produkcji umiejętność motywowania pracowników.

Pamiętaj, że jeśli Twój pracownik jest:

  • niezadowolony,
  • znudzony,
  • zestresowany,
  • zamknięty w sobie,
  • bądź zdenerwowany,

to będziesz mógł osiągnąć tylko dość niski stopień efektywności.

Jak skutecznie motywować pracowników produkcyjnych?

Poniżej znajdziesz 7 skutecznych technik, które pozwolą Ci zmotywować Twoich pracowników do bardziej efektywnej pracy.

TECHNIKA 1. Kary i nagrody

Pracownik powinien dostrzegać związki między przewinieniem a karą oraz między osiągnięciem a nagrodą. Dlatego należy przyznawać je jak najszybciej po zaistnieniu konkretnego zdarzenia. Nagrody i kary powinny być tak dobrane, aby Twoi pracownicy mieli poczucie, że są one adekwatne do zasług i win.

TECHNIKA 2. Systematyczne ocenianie

Każdego dnia zbieraj i notuj informacje na temat osiągnięć i porażek Twoich pracowników. W ten sposób na koniec miesiąca zgromadzisz wystarczającą ilość danych, do przeprowadzenia z nimi indywidualnych rozmów na temat wyników ich pracy. Podczas takich spotkań wyraźnie rozdzielaj dobre i złe oceny. Dzięki temu pracownik zapamięta, jakie działania są premiowane, a za jakie może spodziewać się nagany.

TECHNIKA 3. Rozwój pracownika i samorealizacja

Jeśli nie możesz zapłacić więcej pracownikom albo Twoi podwładni nie reagują na bodźce w postaci nagród, możesz odwołać się do potrzeb wyższych, rozwoju i samorealizacji. Ale pamiętaj, że trzeba do tej kwestii podejść bardzo indywidualnie. Jednym zależy na rozwoju umiejętności technicznych, innym na autonomii i niezależności czy na bezpieczeństwie.

TECHNIKA 4. Uznanie

Każdy pracownik potrzebuje uznania intelektualnego i emocjonalnego. Chciałby, abyś liczył się z jego opinią, pytał o zdanie. Oczywiście Twoja decyzja może być inna, niż sugestia pracownika. W takim przypadku warto, abyś zaznaczył, że brałeś jego opinię pod uwagę, ale inne czynniki okazały się ważniejsze. Szanuj uczucia Twoich pracowników!

TECHNIKA 5. Odpowiedzialność

Przeniesienie odpowiedzialności za konkretne zadania na pracownika również może działać na niego motywująco. Gdy Twój podwładny będzie świadom tego, że właśnie od niego zależy realizacja kluczowego zamówienia czy ukończenie ważnego projektu, to sam ten fakt zwiększy jego motywację.

TECHNIKA 6. Jasne wyznaczenie celu

Gdy pracownik ma przed sobą konkretny cel, nie traci czasu na zastanawianie się, czego od niego oczekujesz. Od razu może przystąpić do realizacji zadania. Pamiętaj, że jasna sytuacja zwiększa motywację podwładnych do osiągnięcia wyznaczonego celu.

TECHNIKA 7. Wymierne efekty pracy

Nikt nie lubi wykonywać pracy na darmo. Dlatego warto zadbać o to, aby pracownicy mogli zapoznać się z konkretnymi rezultatami swojej pracy. Systematyczne pomiary efektywności procesu na każdym stanowisku oraz informowanie o ich wynikach podwładnych również będzie działać na nich motywująco.