Przejdź do treści

6 najczęstszych błędów przy wdrażaniu ERP

 • przez

Jakie korzyści można odnieść z wdrożenia systemu komputerowego ERP? ERP (Enterprise Resource Planning), czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa to system informatyczny, dzięki któremu możesz w sposób kompleksowy zarządzać zasobami Twojej firmy. Posiada on zbiór współpracujących ze sobą modułów, wśród których mogą się znaleźć takie jak:

 • produkcja,
 • zapasy,
 • zakupy,
 • sprzedaż,
 • projekty,
 • zaopatrzenie,
 • klienci
 • finanse.

Jak widzisz, ERP obejmuje praktycznie wszystkie aspekty działalności Twojego przedsiębiorstwa. A ponieważ baza danych jest wspólna, to każda zmiana np. wpłynięcie zlecenia, dostawa materiałów, ukończenie partii wyrobów jest natychmiast widoczna we wszystkich modułach. Dzięki takiemu rozwiązaniu procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie będą jawne i przejrzyste.

Odpowiedzi na pytania:

 • czy wystarczy mi materiałów/ludzi/maszyn, aby zrealizować nowe zlecenie?
 • czy uda mi się dotrzymać terminu?
 • czy już dotarła dostawa materiałów?
 • czy otrzymasz błyskawicznie?

Komputerowy system ERP może stać się gwarancją optymalnego wykorzystania zasobów Twojego przedsiębiorstwa. Może, ale nie musi. Bo jeśli w trakcie implementacji ERP popełnisz choć 1 z 6 błędów omówionych poniżej, to po wdrożeniu zamiast zwiększenia obrotów możesz odnotować ich spadek.

Jakie błędy podczas implementacji systemu ERP mogą zamienić przyszły wzrost obrotów w spadek?

BŁĄD 1.
Implementacja systemu ERP, nie odpowiada na pytanie, gdzie znajduje się najwrażliwsze miejsce produkcji, ograniczenie, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Może nim być maszyna sprawiającą największe problemy przy terminowej realizacji zamówień. Łatwo ją rozpoznasz po tym, że z reguły gromadzi się przed nią zapas nieprzerobionych materiałów, półwyrobów. Popełniając ten błąd zmniejszasz prędkość, z jaką Twój system generuje pieniądze, czyli tzw. przerób T.

BŁĄD 2.
Harmonogramowanie nie zaczyna się od wąskiego gardła i nie wykorzystuje maksymalnie jego możliwości.
W ten sposób również Twoje przedsiębiorstwo będzie narażone na utratę przerobu (T). Jeśli chcesz tego uniknąć, zadbaj o to, aby wąskie gardło, które ogranicza prędkość generowania pieniędzy, stale pracowało. Zapewnij mu zapas zabezpieczający jego pracę przed zakłóceniami na stanowiskach wcześniejszych.

BŁĄD 3.
Wdrożenie systemu ERP w produkcji nie bierze pod uwagę nieprzewidzianych zdarzeń na stanowiskach przed wąskim gardłem.
Ten błąd również przyczynia się do zmniejszenia prędkości, z jaką Twój system generuje pieniądze.

BŁĄD 4.
Odpowiedź na pytanie: „na kiedy możemy obiecać klientowi realizację zamówionego produktu?” nie uwzględnia możliwości wąskiego gardła.
W ten sposób narażasz się na utratę klienta z powodu nieterminowości, a także utratę przerobu T.

BŁĄD 5.
Plan produkcji stanowisk za wąskim gardłem nie wynika z harmonogramu wąskiego gardła.
Ten błąd przyczynia się do niepotrzebnego zwiększenia zapasu, przy jednoczesnym zmniejszeniu tempa generowania pieniędzy.

BŁĄD 6.
Implementacja systemu ERP nie stabilizuje cyklu odświeżania zapasu i nie pomaga określać w nim maksymalnej konsumpcji oraz nie wspiera zmian tych parametrów zgodnie z zachowaniem rynku.
W ten sposób niepotrzebnie zwiększasz zapas, narażasz się na utratę przerobu T, a koszty utrzymania systemu w działaniu wzrastają.

Jakich reguł trzeba przestrzegać podczas wdrożenia ERP?

REGUŁA 1. Bez względu na okoliczności zawsze najważniejsze jest wąskie gardło. Pamiętaj, że jeśli ono przestanie pracować, to straty nie uda się nadrobić!

REGUŁA 2. Wąskie gardło powinno być wykorzystane maksymalnie, ale też nie może produkować tego czego klient nie zamówił. Czas przezbrojenia tej maszyny trzeba skrócić do minimum. Pamiętaj, że harmonogram wąskiego gardła jest najważniejszy, bo wyznacza pracę pozostałych stanowisk.

REGUŁA 3. Stanowiska znajdujące się przed wąskim gardłem nie mogą pracować pełną parą. Powinny pracować poniżej swoich zdolności produkcyjnych. Dzięki temu w razie awarii własnej będą mogły nadrobić stracony czas, bez uszczerbku dla wąskiego gardła.