Przejdź do treści

2 sposoby na zbilansowanie głównego harmonogramu produkcji

  • przez

Jak przejść od planu strategicznego do planów operacyjnych? Opracowując plany operacyjne dla swojego działu powinieneś przede wszystkim pamiętać o tym, że ich realizacja ma zbliżać Twoją firmę do osiągnięcia celów strategicznych. A zatem plan strategiczny to podstawa szczegółowych harmonogramów produkcji.

Plany operacyjne koncentrują się na realizacji planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Opracowuje je kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne mają krótki horyzont czasowy i stosunkowo wąski zasięg i zestaw działań.

W oparciu o plan strategiczny, harmonogram sprzedaży i dostępne moce produkcyjne w określonym okresie planistycznym, tworzysz wstępny główny harmonogram produkcji. Taki plan rzadko od razu bywa idealny. Z reguły zdolności produkcyjne są większe lub mniejsze od zapotrzebowania wynikającego z planu sprzedaży. A zatem będziesz musiał je zbilansować. Oczywiście nie sam. Najlepiej, jeśli w procesie bilansowania będą brali udział kierownicy różnych działów: produkcji, marketingu, logistyki i planowania.

Z rozbieżnościami między przyjętym programem sprzedaży a zdolnościami Twojego działu możesz radzić sobie na 2 sposoby:

  • sterując wydajnością,
  • sterując popytem.

Jak zmniejszyć rozbieżności w bilansie harmonogramu dzięki sterowaniu wydajnością?

Wskazówka 1. Przeprowadź analizę Make or Buy (wyprodukować czy kupić). Czasem outsourcing jest korzystniejszym kosztowo i organizacyjnie rozwiązaniem, niż wykonywanie danych czynności samemu.

Wskazówka 2. Jeśli posiadasz nadmiar mocy produkcyjnych (ludzi, maszyn), a w najbliższym czasie spodziewasz się zwiększonego popytu na swoje wyroby, sprzedaży większej od posiadanych zdolności, możesz zbudować bufor. Dzięki niemu w przyszłości pokryjesz nadwyżkę sprzedaży.

Wskazówka 3. Możesz zwiększyć swoje moce produkcyjne, dzięki:

  • zorganizowaniu pracy w nadgodzinach,
  • korekcie planów urlopowych,
  • zatrudnieniu dodatkowych pracowników,
  • zakupowi nowych maszyn.

Wskazówka 4. Okresowy przestój fabryki podczas krótkotrwałego braku zamówień od klientów, pozwoli Ci uniknąć nagromadzenia zbędnego zapasu.

Wskazówka 5. Dąż do tego, aby Twoi operatorzy byli wyszkoleni w obsłudze kilku różnych procesów produkcyjnych. W ten sposób łatwiej będzie Ci sterować obciążeniem maszyn, bo w razie potrzeby będziesz mógł przesunąć elastycznych pracowników do pilniejszych prac.

Wskazówka 6. W razie potrzeby możesz skorygować plany okresowe przeglądów parku maszynowego. Przesuwając – oczywiście z głową – terminy konserwacji i remontów, sterujesz jednocześnie swoimi mocami produkcyjnymi.

Wskazówka 7. Popracuj nad wąskim gardłem. Zmieniając parametry obróbki, stosując wydajniejsze narzędzia, ograniczając czas czynności przygotowawczo – zakończeniowych, możesz przyspieszyć czas realizacji zamówienia.

Jak sterować popytem?

Rozbieżności między przyjętym programem sprzedaży a zdolnościami Twojego działu możesz zmniejszać również przez sterowanie popytem. Choć takie działanie w praktyce jest dużo trudniejsze, to warto je stosować, ze względu na niższy koszt dla zakładu.

Wskazówka 1. Spróbuj wynegocjować z klientem nowy termin realizacji zamówienia – wcześniejszy lub późniejszy w zależności od tego, jakie są Twoje moce produkcyjne.

Wskazówka 2. Realizuj zamówienie częściowo i wysyłaj przed ostatecznym terminem.

Wskazówka 3. Przyjmij system bonusów i upustów, które będą zachęcać Twoich klientów do składania zamówień w pożądanym przez Ciebie terminie i preferowanej ilości.

Wskazówka 4. Podnieś ceny, jeżeli w dłuższej perspektywie popyt znacznie przekracza podaż Twojego zakładu, a nie możesz tanio i szybko zwiększyć mocy produkcyjnych.

Uważaj jednak, bo bezpośrednio po zapowiedzi zwiększenia ceny, może nastąpić wzrost sprzedaży, gdyż klienci będą chcieli zaopatrzyć się w towar jeszcze przed podwyżką.
Gdy już masz zbilansowany i zaakceptowany, przez kierowników poszczególnych działów główny harmonogram produkcji, możesz przejść do etapu tworzenia szczegółowych planów zapotrzebowania na zasoby produkcyjne oraz na materiały.