Przejdź do treści

Szkolenie SMEd

Organizujemy zamknięte szkolenia TWI dla pracowników i trenerów.

"What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge."
John Doe
Designer

Program szkolenia SMED

Rola Trenera i procesy nauczania

 • Rola Trenera
 • Sposób nauczania

Słuchanie i aktywna komunikacja
 • Aktywne słuchanie
 • Sposób komunikacji
 • Praktyczne wskazówki aby być dobrym Trenerem

TWI – Logika i metodologia
 • TWI wczoraj i dziś
 • Metoda  TWI w 4 fazach
 • TWI w FPS (System Produkcyjny Firmy)


TWI – Przykłady zastosowania

 • Węzeł krawata
 • Skladanie koszulki

TWI –  Techniki do training on the job
 • Job Instructions w TWI
 • Ważne etapy i punkty kluczowe
 • Vademecum trenera
 • Matryca umiejętności oraz plan szkoleń

TWI –  Narzędzia
 • Instrukcje standardowe I Karty Pracy Standaryzowanej
 • OPL , SOP i Job Breakdown Instructions
 • Karty P, Q , S i karta certyfikacji

TWI –  Rozgrzewka trenerów
 • Cele i etapy operacyjne szkolenia  “On the Job”

Read More

Wartość dodana szkolenia SMED

 • Koncepcja krótkich serii produkcji,
 • Podstawowe umiejętności zamiany oprzyrządowań
 • Zasady i reguły przezbrojeń,
 • Reguły ekonomicznej kontroli zapasu
 • Uwolnienie zajmowanej powierzchni oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych

Read More

Korzyści dla uczestników szkolenia SMED

 • Przygotowanie pracowników innych działów do współpracy z obszarem produkcji podczas wykonywania zmiany oprzyrządowania oraz wpływ każdego z obszarów na długość czasu zmiany.
 • Nowatorskie narzędzia związane ze sposobami zmiany typu produktu, jak również techniczne rozwiązania definiujące nowy model wykonywania codziennych czynności.
 • Zespołowe podejście do przygotowania jak również wykonania przezbrojenia zgodnie z zasadą Formuły 1,
 • Umiejętność elastycznej współpracy oraz organizacji przezbrojenia przy użyciu multidycsyplinarnych zespołów,
 • Znacząca redukcja marnotrawstwa podczas wykonywania przezbrojeń wg metodologii SMED.
 • Ograniczenie zbędnych działań i usprawnienia ich pracy.

Read More

Adresaci szkolenia SMED

 • Szefowie działów produkcji,
 • Pracownicy: utrzymania ruchu, liderzy obszarów
 • Osoby odpowiedzialne za obsługę maszyn,
 • Pracownicy utrzymania ruchu,
 • Planiści produkcji, logistycy kierownicy zmian produkcji.

Read More

Opis metodyki

 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

Read More

Koszt

 • Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 2000 PLN/grupa do 10 osób/dzień.

Read More

Kontakt

 +48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl

Read More

wyślij do nas wiadomość

It has never been easier to create pages and websites on WordPress

szkolenia Lean

Szkolenie 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Szkolenie z Planowania produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

Szkolenie TWI

Szkolenia z metodologii TWI dla dla pracowników i trenerów

Szkolenie VSM

Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping.

Szkolenie z Logistyki Wewnętrznej

Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.

Szkolenie SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń w przedsiebiorstwie