Przejdź do treści

Odległości drogowe

  • przez

Jak prawidłowo mierzy się odległości drogowe pomiędzy miejscowościami?

Określenie odległości drogowe pomiędzy miejscowościami reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz.U.2003r, Nr 220,poz.2181). Liczby kilometrów podawane na drogowskazach, tablicach kierunkowych i szlakowych powinny oznaczać odległości od miejsca umieszczenia znaku do  centralnego punktu danej miejscowości np. rynku, głównego placu, ratusza, skrzyżowania dróg przelotowych itp. Odległości  należy podawać w pełnych kilometrach.” Tyle odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

https://goo.gl/maps/JFDyZAMZ1sFUGDpU6

Odległości drogowe pomiędzy centralnymi punktami miejscowości

„Centralnym punktem” nie musi więc być, jak głosi najpopularniejsza odpowiedź, poczta główna. Taka opinia krąży w kilku miejscach w sieci, natomiast co najmniej od 2003 roku nie jest już prawdziwa. Prawdopodobnie wzięła się stąd, że w ogóle pomysł precyzyjnego liczenia odległości pomiędzy miastami i podawania tej informacji do publicznej wiadomości, ma swoje źródła w rozwoju usług pocztowych. Pierwszymi pojazdami regularnie kursującymi pomiędzy oddalonymi od siebie nieraz o setki kilometrów miejscowościami,  były pocztowe dyliżanse. W Anglii pojawiły się już w połowie XVII wieku, w Polsce na początku wieku XIX. Podawano więc odległości pomiędzy budynkami poczty, bo tam dyliżanse zaczynały i kończyły swoje kursy.

Dzisiaj znaczenie poczty zmalało. Niestety, nic została zastąpiona konkretną alternatywą.

Wspomniane w rozporządzeniu „centralne punkty” mogą określać rynek, główny plac w mieście, ratusz miejski lub skrzyżowanie dróg przelotowych w mniejszej miejscowości, itp. Ogólnie przyjmuje się, że powinien być to punkt w centrum miejscowości. W przypadku ratusza lub rynku zasada może się sprawdzać, ale już skrzyżowanie dróg przelotowych może być na peryferiach miejscowości. Sytuacja nie jest więc klarowna.

Wyznaczeniem centralnego punktu zajmuje się zarządca drogi których mamy różnych i i z tego powodu ustalenie punktu centralnego nie jest standardowe. Polska nie posiada centralnej bazy z punktami centralnymi miejscowości. Dlatego możliwe jest, że znaki pokazujące odległości do konkretnego miasta mogą odnosić się do dwóch różnych punktów.

W dobie powszechnego systemu GPS  nie stanowi to dużego problemu. Odległości pokazywane przez GPS pokazują dokładne dane i zmieniają się na bieżąco.

Mimo wszystko jest to kolejny przykład pokazujący jak wiele mamy luk w tworzonym prawie.