Co łączy filozofię Kaizen i system informatyczny?

Filozofia Kaizen polega na ciągłym doskonaleniu poprzez wprowadzanie drobnych zmian. Z tego podejścia korzystają nie tylko ludzie, którzy chcą zmieniać swoje życie krok po kroku. Ta idea wykorzystywana jest szczególnie przez firmy produkcyjne.

Człowiek od wieków usilnie poszukiwał metod, które pomogą mu osiągać zamierzone cele. Sztuka, nauka, wynalazki, technologie, te wszystkie drobne elementy składają się na jedną spójną całość – rozwój. Wyznaczanie sobie drobnych celów i osiąganie ich krok po kroku, to tylko część filozofii Kaizen. Jej drugim, jakże ważnym elementem jest umiejętność organizowania sobie pracy w taki sposób, aby ukształtować sobie jej optymalną metodę. Poprzez wprowadzenie pewnych reguł, schematów działania, można zwiększyć efektywność, ergonomię pracy i tym samym jej jakość.

Kaizen jest praktyką ciągłego doskonalenia, która ma służyć dobrym zmianom. Ta metoda zarządzania została stworzona w latach ’80 XX wieku w Japonii, a jej autorem jest Masaaki Imai, który jest założycielem Kaizen Institute. Pierwotnie Kaizen stosowano w fabrykach, takich jak Toyota, aby usprawnić procesy produkcyjne i utrzymać najwyższą jakość. Metoda ta może być jednak uniwersalna i stosowana w różnego typu firmach, niezależnie od branży.

System ERP i Kaizen w firmach produkcyjnych

Polepszenie jakości pracy i usprawnienie procesów, to główne zadania, przed którymi stoją firmy produkcyjne. Filozofia Kaizen, mimo, że jest tak uniwersalna, najchętniej wykorzystywana jest właśnie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją. Dlaczego? Ponieważ często firmy produkcyjne w mnogości swoich procesów, potrzebują rozwiązań, które ułatwią im zarządzanie.

Nie bez znaczenia w tym wypadku jest umiejętne połączenie filozofii ciągłego doskonalenia z możliwością wykorzystania systemu informatycznego klasy ERP, którego zadaniem jest wsparcie odpowiednich obszarów w firmie. System ERP, dzięki temu że ujednolica rozwiązania informatyczne, zapewnia m.in. uporządkowanie działań biznesowych, optymalizuje koszty i zapasy magazynowe, przyspiesza wymianę informacji i usprawnia komunikację czy wspiera planowanie produkcji. Gromadząc najważniejsze dane z wszystkich obszarów funkcjonowania firmy, możliwa jest kontrola i analiza najważniejszych procesów przedsiębiorstwa. To ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

Jak firma może wykorzystać Kaizen?

Potencjał Kaizen można wykorzystać na wiele sposobów. Przy współpracy z systemem ERP można ulepszyć komunikację między pracownikami i poszczególnymi działami. Analizując dane z różnych obszarów można proponować zmiany, które ulepszą funkcjonowanie całego organizmu produkcyjnego.

Ważnym elementem w każdym przedsiębiorstwie są pracownicy. Obserwując codziennie, co dzieje się w firmie, mają największy wpływ na działanie poszczególnych procesów, czy to na produkcji, czy w dziale sprzedaży, czy na magazynie. Poprzez obserwację wszystkich procesów można zdiagnozować, które z nich wymagają ulepszenia. Kaizen proponuje współpracę.

Jest to współpraca na zasadzie współuczestniczenia w ważnych zadaniach. Wspólne spotkania zarządu z kadrą menadżerską, ich wizyty w poszczególnych obszarach firmy i przekazywanie strategii również zwykłym pracownikom – takie działania mają za zadanie wyzwolić w zespołach zaangażowanie. Pracownicy, którzy mogą do woli zgłaszać swoje uwagi odnośnie procesów i prezentować swoje pomysły, jeszcze bardziej angażują się w pracę i utożsamiają się z firmą.

Ponadto Kaizen lubi innowacje. Nowe technologie sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstwa. Usprawnianie funkcjonujących już narzędzi i maszyn, wprowadzanie systemu ERP, to część, która z punktu widzenia filozofii Kaizen jest istotna. Dzięki systemowi informatycznemu taka firma ma możliwość ujednolicenia procesów w wielu obszarach, gdzie bardzo ważne jest wyeliminowanie marnotrawstwa (m.in. w produkcji, magazynie, transporcie) i budowania, krok po kroku, doskonale działającego organizmu wytwórczego.

Znajdź odpowiedni system ERP

Wykorzystanie systemu ERP w myśl filozofii Kaizen może się po prostu firmom opłacać. Mogą one stać się jeszcze bardziej efektywne i konkurencyjne na rynku, a przede wszystkim przyjazne pracownikom. Polepsza się nie tylko ergonomia w perspektywie organizacji pracy, ale również kształtują się optymalne metody pracy. Tak funkcjonujące przedsiębiorstwo ma szansę rozwija się bardzo szybko.

System ERP przyspiesza wymianę informacji i poprawia jakość komunikacji, co jest bardzo ważne przy realizowaniu schematów Kaizen. Warto jednak wdrożyć system, który elastycznie dostosuje się do każdego przedsiębiorstwa i który będzie wspierał te procesy doskonalenia. Producent systemów ERP, firma Streamsoft, proponuje swoje autorskie systemy informatyczne, które kompleksowo obsługują procesy biznesowe w przedsiębiorstwach z różnych branż. Sprzyjają kulturze organizacji i udoskonalają działania w niej zachodzące. Dowiedz się więcej o systemach ERP Streamsoft na stronie producenta: www.streamsoft.pl i sprawdź, jakie korzyści może przynieść firmom wdrożenie odpowiedniego systemu ERP.

Follow us on Facebook!