Przejdź do treści

Kaizen – jak zapewnić ciągłe doskonalenie na produkcji

 • przez

Na czym polega metoda Kaizen?

Kaizen oznacza ciągłe doskonalenie. Metoda ta wskazuje na to, że najskuteczniejszym sposobem dochodzenia do celu jest wykonywanie powoli drobnych kroczków przez wszystkich pracowników firmy.

Aby efekt został osiągnięty, zmiana musi zajść w sposobie myślenia, a tego nie zapewnisz narzucając podwładnym kolejnego modelu reorganizacji.
Twoim zadaniem w metodzie Kaizen będzie jedynie wyznaczenie pracownikom ścieżki, tak aby dalej sami mogli zgłaszać i wdrażać własne pomysły.

To oni będą źródłem innowacji, dzięki którym zmniejszysz:

 • nakład pracy,
 • czas przejścia wyrobu przez proces,
 • niezbędną powierzchnię,
 • koszty.

Jak brzmi 10 przykazań Kaizen?

  1. Porzuć stare zasady.
  2. Myśl o sposobach by pierwsze stało się możliwe.
  3. Nie rób wyjątków!
  4. Szukaj najprostszego rozwiązania, a nie najlepszego.
  5. Naprawiaj błędy od ręki.
  6. Używaj rozumu, a nie portfela.
  7. Problemy to możliwości.
  8. Zawsze powtarzaj 5 razy „dlaczego”.
  9. Szukaj pomysłów angażując innych.
  10. Doskonalenie nie ma końca.

Jak wykorzystać Kaizen do pomiaru efektywności produkcji?

Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się na wdrożenie Lean Manufacturing, bardzo często stosuje Kaizen, czyli wykonuje zabiegi, które mają na celu ciągłe doskonalenie. Liczbę osób zaangażowanych w Kaizen oraz liczbę wdrożonych pomysłów pracowników można potraktować jako miernik.

Zwiększająca się liczba pracowników zaangażowanych we wprowadzenie zmian oraz wzrost liczby przedsięwzięć realizowanych przez pracowników produkcyjnych, z pomocą przełożonych lub bez niej, jest oznaką dobrego zrozumienia Lean Manufacturing i stymuluje dalsze usprawnienia.

Ocena powstaje po sprawdzeniu:

 • ilu pracowników jest zaangażowanych w Kaizen,
 • ile projektów realizują samodzielnie pracownicy produkcyjni,
 • ile projektów powstaje przy udziale pozostałych pracowników.

Jakie mogą być przykładowe zadania na sesję Kaizen?

W przypadku wdrażania systemu Kanban:

 1. Wdrożyć i przygotować Kanban materiałowy.
 2. Wdrożyć i przygotować Kanban produkcyjny.
 3. Ustalić wielkość i liczbę supermarketów.
 4. Określić, gdzie ma trafić zlecenie.
 5. Wyznaczyć osobę do obsługi supermarketu.
 6. Podzielić zadanie pomiędzy magazynierów.

Przy wprowadzaniu przepływu ciągłego:

 1. Wyeliminować problemy jakościowe.
 2. Wykonać Yamazumi. Ocenić, które czynności można realizować na zewnątrz.
 3. Na bazie Yamazumi przydzielić zadania operatorom.
 4. Zmienić układ stanowisk.
 5. Produkcja po jednej sztuce.