Przejdź do treści

Co to jest Kaizen Blitz?

  • przez

Zamierzasz wdrożyć Lean Manufacturing w swoim przedsiębiorstwie, jednak wiesz, że wprowadzenie jakiegokolwiek narzędzia doskonalenia wiąże się z kosztami. Zastanawiasz się więc, jak przekonać innych, a w szczególności kierownictwo, że jednak warto zainwestować?

Odpowiedzią na Twoje pytanie jest Kaizen Blitz! Metodą szybkich akcji doskonalących produkcję o niskim progu inwestycji dasz przedsmak korzyści do osiągnięcia w przyszłości. Efekty, które uzyskasz po zastosowaniu rozwiązań Kaizen Blitz, staną się Twoją kartą przetargową. Będziesz trzymał w rękach pokaźny zestaw atutów przemawiających za wdrożeniem Lean Manufacturing w Twojej firmie!

Co to jest Kaizen Blitz?

W dosłownym tłumaczeniu słowo „blitz” oznacza „błysk”, „kai” zaś zmianę, a „zen” dobry. Wyrażenie Kaizen Blitz można przetłumaczyć jako błyskawiczne zmiany na lepsze.

Decydując się na Kaizen Blitz, musisz pamiętać, aby dobór narzędzi doskonalących odbywał się na podstawie dwóch czynników, jakimi są wąskie ramy czasowe oraz niskie koszty wdrożenia. Ogranicza to wybór właściwych narzędzi z ogólnie stosowanych w rozwiązywaniu typowych problemów zarządzania produkcją.

Do narzędzi posiadających cechy Kaizen Blitz można zaliczyć:

  • organizację przepływu i ustawienia maszyn na liniach produkcyjnych (Layout),
  • Yamazumi Board (balansowanie pracy),
  • 5S (uporządkowanie stanowisk roboczych).

Zakres działania

Zakresem działania dotyka obszarów zarządzania produkcją, które decydują o efektywności, takich jak: organizacja przepływu procesu, dostępność czasu produkcyjnego, organizacja pracy i stanowisk roboczych itp. Decydując się na wykorzystanie Kaizen Blitz, możesz spodziewać się więc przede wszystkim zwiększenia wydajności produkcji dzięki lepszemu wykorzystaniu nominalnego czasu pracy. Oczywiście istnieje wiele innych korzyści, jakie niesie zastosowanie Kaizen Blitz.

Pamiętaj! Kaizen Blitz jest działaniem doraźnym, mającym mówić: „Tak, zmiany są potrzebne! Tak, narzędzia Kaizen przynoszą naprawdę dobre wyniki!”. Nie zapominaj więc o długoterminowym planie doskonalenia produkcji, na który będą składały się inne narzędzia Kaizen i Lean Manufacturing.

Metoda nie jest oczywiście pozbawiona pewnych wad. Osiąganie widocznych efektów w krótkim czasie i po niskich kosztach powoduje niejednokrotnie zatrzymanie się na tym etapie doskonalenia. W takiej sytuacji sukces w przyszłości nigdy nie zostanie osiągnięty.