10 zasad Kaizen

Japońskie określenie dla filozofii zarządzania i organizacji, która akcentuje potrzebę ciągłych ulepszeń. Wymaga zaangażowania pracowników – zarówno administracji jak i operatorów.

Kaizen to zorganizowany proces regulowany procedurami, ukierunkowany i kontrolowany, tak by pobudzić każdego pracownika do doskonalenia jakości i efektywności codziennej pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz do doskonalenia przepływu w całym strumieniu wartości. Według definicji Masaaki Imai, “KAIZEN znaczy ciągłe usprawnianie w życiu personalnym, życiu domowym, życiu społecznym oraz pracy.

Stosowany w miejscu pracy – przez KAIZEN rozumiemy ciągłe usprawnianie procesów angażujące wszystkich pracowników – kadrę kierowniczą (administration) i pracowników produkcyjnych ( direct labor ). Proces usprawnień jest to ciągły, powtarzający się niekończący cykl działań, który pozwała na osiągnięcie znacznej poprawy produktywności w krótkim okresie czasu.

Kaizen jest metodologią, która została po raz pierwszy użyta przez Toyotę, aby przyśpieszyć ciągły proces usprawnień w firmie produkcyjnej (TPS). Bazuje na metodologii i podejściu Lean Manufacturing, która jest używana przez wiele światowych organizacji. Lean Manufacturing: znaczy eliminować marnotrawstwo oraz ulepszać proces poprzez koncentrację na potrzebach klienta i zmianach kulturowych w obrębie organizacji.

Fundament Domu Gemba
10 zasad Kaizen

  1. Zapomnij o jakichkolwiek uprzedzeniach na Produkcji
  2. Pomyśl raczej jak to zrobić, niż tłumacz, dlaczego tego nie da się zrobić!
  3. Nie szukaj wymówek! Zacznij od podania w wątpliwość istniejących praktyk
  4. Nie szukaj ideału! Rozwiązania wdrażaj natychmiast, nawet jeśli osiągniesz cel tylko w 50 %.
  5. Poprawiaj zauważone błędy natychmiast.
  6. Spraw, aby problemy stały się dla Ciebie wyzwaniem!
  7. Dochodź do prawdziwych przyczyn problemów, stosuj zasadę „5 Dlaczego” i wtedy poszukaj właściwego rozwiązania.
  8. Polegaj na mądrości dziesięciu osób bardziej niż na wiedzy jednej osoby.
  9. Najpierw wypróbuj i sprawdź, potem zatwierdzaj i wdrażaj.
  10. Pamiętaj, że możliwości Kaizen są nieskończone!

Follow us on Facebook!