Przejdź do treści

Jak ograniczyć wielkość zapasów dzięki Just in Time?

 • przez

Co zyskujesz a co tracisz wdrażając system Just in Time?

W systemie Just in Time (dokładnie na czas, JiT) dostawy materiałów i towarów trafiają bezpośrednio na taśmę produkcyjną bez wcześniejszego ich magazynowania. Dzięki temu można znacznie obniżyć poziom utrzymywanych zapasów, które bardzo często tylko ukrywają poważne problemy w różnych obszarach firmy.

Zastanów się, czy zapasy utrzymywane w Twojej firmie nie są podyktowane:

 • błędami organizacyjnymi – szczególnie w planowaniu i nierównomiernie rozłożonej pracy,
 • nieefektywnym systemem informatycznym,
 • brakiem elastyczności wyposażenia i załogi,
 • awariami maszyn,
 • problemami z jakością,
 • zmianami terminów w harmonogramach,
 • absencjami pracowników,
 • słabą dostępnością surowców,
 • zawodnym transportem.

Plusy + + +
Prawidłowo działający system JiT pozwoli Ci znacznie zredukować koszty związane ze składowaniem i utrzymywaniem zapasów.
Oszczędzisz m.in. na:

 • kosztach wyposażenia magazynów,
 • koszcie wynajmu i konserwacji powierzchni magazynowej,
 • płacach pracowników magazynowych,
 • ubezpieczeniu,
 • zamrożonym w zapasach kapitale,
 • utracie wartości rynkowej lub ekonomicznej zapasów.

Minusy – – –
Niestety wdrażając system JiT w logistyce musisz się liczyć z tym, że wzrosną koszty w innych obszarach.

 • Więcej zapłacisz za transport, ze względu na większą częstotliwość dostaw.
 • Jeśli zabraknie Ci towaru, musisz liczyć się z przestojem w produkcji lub w sprzedaży – a to kosztuje (utracone korzyści, czas pracowników, maszyn).
 • Mogą również wzrosnąć koszty zamówień handlowych, w przypadku gdy umowa współpracy z dostawcami lub klientami zostanie przygotowana niewłaściwie.

Jak zorganizować współpracę z dostawcami w systemie JiT?

Zgodnie z koncepcją „dokładnie na czas” starasz się utrzymywać zapasy na poziomie bliskim zera. Terminy dostaw towarów lub materiałów planujesz bardzo precyzyjne, co do dnia lub nawet godziny. Dlatego bardzo zdyscyplinowani i sprawdzeni dostawcy to warunek konieczny działania w systemie Just in Time.

Postaw na ścisłą współpracę z kontrahentami:

 1. Wypracuj długoterminowe porozumienie.
 2. Zadbaj o perfekcyjny przepływ informacji – najlepiej wspomóc go odpowiednim systemem informatycznym.
 3. Dopilnuj, aby plany Wasze, dostawcy i odbiorcy współgrały ze sobą.
 4. Prowadź negocjacje w kooperacji ze swoimi dostawcami.

Jakie 3 typy błędów popełniają firmy wdrażające Just inTime?

Jeśli już zdecydowałeś się na zorganizowanie logistyki w Twojej firmie według zasady „dokładnie na czas”, uważaj, aby nie popełnić błędów, najczęściej występujących przy wdrożeniach w polskich przedsiębiorstwach.

 • Błąd 1. – Zbyt szybkie pozbycie się zapasów, co powoduje nawarstwienie problemów.
 • Błąd 2. – Nieprzeprowadzanie usprawnień, mających na celu usunięcie problemów.
 • Błąd 3. – Rezygnowanie z planów awaryjnych.

Pamiętaj, że nawet najlepsze systemy w tym również Just in Time nie są bezawaryjne. Dlatego warto opracować plany działań na momenty kryzysowe, np. gdy w magazynie kluczowego dostawcy dojdzie do pożaru – to pozwoli Ci zminimalizować ryzyko.

Jeśli uda Ci się uniknąć podczas wdrożenia JiT powyższych błędów, osiągniesz ogólny wzrost elastyczności działania Twojego przedsiębiorstwa.
Jednak…
System Just in Time najlepiej się sprawdza przy popycie względnie stałym, bez dużych wahań. W innych warunkach musisz się przygotować na pojawienie dodatkowych problemów, które trzeba eliminować wspólnie z dostawcą.