ograniczeniezapasow dzieki just in time

Jak ograniczyć wielkość zapasów dzięki Just in Time?

Co zyskujesz a co tracisz wdrażając system Just in Time? W systemie Just in Time (dokładnie na czas, JiT) dostawy materiałów i towarów trafiają bezpośrednio na taśmę produkcyjną bez wcześniejszego ich magazynowania. Dzięki temu można znacznie obniżyć poziom utrzymywanych zapasów, które bardzo często tylko ukrywają poważne problemy w różnych obszarach firmy. Zastanów się, czy zapasy Read more about Jak ograniczyć wielkość zapasów dzięki Just in Time?[…]

procesy logistyczne produkcji

Identyfikacja i interpretacja procesów logistycznych w produkcji

Co ma wspólnego kaizen z klasycznie rozumianą logistyką jako systemem procesów fizycznego przemieszczania surowców, materiałów, wyrobów gotowych od dostawców po klienta ostatecznego? Z pozoru niewiele. Jeżeli jednak logistykę interpretujemy nieco szerzej, to dojdziemy do wniosku, że takie kryteria oceny efektywności wszelkiego rodzaju przepływów jak czas, dokładność, elastyczność, terminowość, pracochłonność, w gruncie rzeczy uzależnione są od Read more about Identyfikacja i interpretacja procesów logistycznych w produkcji[…]

kontrola dostaw w systemie just in time

Kontrola dostaw w systemie Just-In-Time

W systemach logistycznych opartych na koncepcji Just-In-Time (dokładnie na czas) kontrola dostaw przebiega w szczególny sposób. Just-In-Time wymaga m.in.: długoterminowego porozumienia partnerskiego firm, zaufania popartego argumentami, swobodnego (dynamicznego i szczegółowego) przepływu informacji, wspólnych systemów planowania i harmonogramów dostaw oraz łagodzenia konfliktów na styku: koszty – jakość. Wszystko to sprawia, że dostawcy stają się właściwie przedłużeniem Read more about Kontrola dostaw w systemie Just-In-Time[…]

Just in Time JIT system

System Just In Time (JIT)

Systemy Just In Time (JIT – dokładnie na czas), coraz powszechniejsze w wielu krajach świata, często są rozumiane jako dostawy materiałów bezpośrednio na taśmy produkcyjne bez wcześniejszego ich magazynowania. Określa się je czasami jako zaopatrzenie zsynchronizowane z produkcją i kojarzone są z redukowaniem poziomu zapasów. Rzeczywiście minimalny, a nawet zbliżony do zera, poziom zapasów jest Read more about System Just In Time (JIT)[…]

Follow us on Facebook!