Przejdź do treści

Nowa norma IATF 16949:2016 branża motoryzacyjna.

  • przez

Od 01.10.2017 wszystkie audyty systemu jakości wykonywane w firmach związanych z branżą automotive będą wykonywane na podstawie nowej normy IATF 16949:2016 . 14.09.2018 to ostateczna data do której firmy motoryzacyjne posiadające System Zarzadzania Jakością według normy ISO/TS 16949: 2009 muszą spełnić wymagania nowej normy IATF 16949:2016 by dalej posiadać certyfikowany System Zarzadzania Jakością. Norma ISO/TS 16949:2009  została zastąpiona nową zaktualizowaną wersją i ma teraz nazwę IATF 16949:2016.

Program szkolenia z normy IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

Nowa norma jest odpowiedzią na zwiększające się wymagania jakościowe wiodących marek w przemyśle motoryzacyjnym takich jak: GM, BMV czy VW. Główni gracze w tej branży chcą jeszcze solidnej zabezpieczyć klasę swoich produktów poprzez zwiększenie weryfikacji swych poddostawców. Dlatego tak bardzo istotne powinno być jak najszybsze wdrożenie nowych wymagań zarówno w dokumentacji jak i w procesie produkcyjnym dla wszystkich producentów komponentów wykorzystywanych w przemyśle Automotiv.

Brak dostosowania system jakości do nowych wymagań IATF 16949:2016 będzie skutkował utrata certyfikatu, co może się wiązać z wykluczeniem z rynku.  Nowelizacja ISO/TS do IATF wynika również ze zmian jakie nastąpiły wraz z aktualizacją normy która jest podstawową w każdym bez względu na rodzaj Systemie Zarządzania Jakości czyli ISO 9001:2008 do nowej wersji ISO 9001:2015. Jedną z główniejszych zmian w ISO 9001:2015  jest przyjęcie systematycznej oceny występowania ryzyka na każdym etapie projektowania lub produkcji. Jest to główny powód nacisku odbiorców w przemyśle motoryzacyjnym.

Kluczowi odbiorcy  chcą mieć pewność że producent jest zdolny do stałego dostarczania wyrobów i usług zgodnych z ich wymaganiami, jest przygotowany i posiada odpowiednie narzędzia zabezpieczające i maksymalnie minimalizujące możliwość wystąpienia sytuacji narażających klienta na straty. Takim narzędziem gwarantującym Klientowi jakość zamówionych podzespołów jest posiadany przez dostawcę certyfikowany System Jakości według Normy IATF 16949:2016.

Szkolenie z normy IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym