Przejdź do treści

Zwiększ zyski, dzięki nieprzerwanej pracy wąskiego gardła!

  • przez

Jak zapewnić nieprzerwaną pracę wąskiego gardła? Czy potrafisz wskazać miejsce w Twoim systemie produkcyjnym, które najbardziej wpływa na ilość generowanych pieniędzy? Jeśli tak – to w kolejnym kroku powinieneś zapewnić jego nieprzerwaną pracę.

Sposób 1.
Eliminacja pracowniczych przerw posiłkowych na ograniczeniu to najprostszy sposób zwiększenia efektywności całego przedsiębiorstwa. Oczywiście operatorzy wąskiego gardła muszą mieć regulaminową przerwę, więc trzeba znaleźć sposób na pogodzenie jednego z drugim. Na ogół kiedy obsługa wąskiego gardła jest więcej niż jednoosobowa, pracownicy ci potrafią tak zorganizować swoje przerwy, że urządzenia pracują w sposób ciągły. Przy jednoosobowej obsłudze często stosuje się rozwiązanie zastąpienia operatora przez brygadzistę, mistrza lub kierownika zmiany.

Sposób 2.
Wbrew rozpowszechnionej zasadzie „zajeżdżania” maszyn, nie należy oszczędzać na czasie serwisowania i remontu wąskiego gardła. Natomiast warto starać się o maksymalne skrócenie tego czasu. Można osiągnąć w tym obszarze bardzo dobre rezultaty stosując metodę „łańcucha krytycznego” dla projektu zadań serwisowo/remontowych.

Sposób 3.
Metodę „łańcucha krytycznego” powinno się także stosować do skracania czasu przezbrojeń, co jest kolejnym elementem eksploatacji wąskiego gardła. Wtedy na sieć zadań do wykonania patrzy się jak na pewien projekt. Czas jego trwania jest ograniczony przez najdłuższy łańcuch zadań.

Sposób 4.
Poszukując sposobów poprawy wskaźnika wykorzystania wąskiego gardła, pomocne bywa studium metod pracy operatorów. To oni mogą nieświadomie spowalniać tempo dyktowane przez maszyny. Często winne są temu wymagania proceduralne, które ignorują istnienie wąskiego gardła. Przykładem takiego wymagania jest konieczność zapisu przez operatora czasu skończenia poprzedniej operacji i ilości dobrych i wybrakowanych elementów w zeszycie zmianowym, co opóźnia rozpoczęcie kolejnej operacji.

Jak wyznaczyć harmonogram pracy dla wąskiego gardła?
Nie możesz wykonywać wszystkich zamówień w tym samym czasie, ponieważ nie masz nieograniczonych zdolności produkcyjnych. Oczywiście stanowisko pracy, które ma najmniejsze zdolności produkcyjne, to wąskie gardło. Dlatego najpierw dla niego powinieneś stworzyć harmonogram.

Przykład
Masz zamówienia o numerach 1,2,3 na trzy różne produkty A, B, C. Odpowiednio na 30, 6 i 10 sztuk. A

  • stałe buforowe Twojego systemu produkcyjnego wynoszą:
  • bufor wysyłkowy: 32 godziny,bufor ograniczenia: 18 godzin.

Załóż, że Twoje wąskie gardło przetwarza sztukę każdego z 3 produktów przez pół godziny. Harmonogram wąskiego gardła otrzymujesz po prostych wyliczeniach, co pokazuje poniższa tabela.

Tab.1. Harmonogram wąskiego gardła

Nr zam. Produkt Ilość Data Start Przezbrojenie Data Koniec
1 A 30 26/06 00:00 30 min 26/06 15:30
2 B 6 26/06 15:30 0 min 26/06 18:30
3 C 10 26/06 18:30 30 min 26/06 24:00
Jak zapewnić właściwą synchronizację prac w dziale produkcji?
Lista pracy wąskiego gardła jest nazywana Werblem. Ponieważ wszystkie pozostałe zasoby powinny być tak zarządzane, żeby wąskie gardło było wykorzystane tak bardzo, jak to tylko jest możliwe.
Werbel stanowi klucz do synchronizacji całości prac. Zła synchronizacja powoduje:
  • straty czasu pracy wąskiego gardła,
  • wydłużanie cyklu produkcyjnego,
  • wzrost zapasów produkcji w toku.
Dlatego stworzenie harmonogramu jest takie ważne. Ważniejsze, niż ustalenie kolejności zamówień.
Budując listę prac wąskiego gardła, powinieneś między innymi wziąć pod uwagę:
  • terminy wysyłek zamówień,
  • minimalizację czasów przezbrojeń,
  • co aktualnie znajduje się przed wąskim gardem,
  • który produkt konsumuje najwięcej czasu wąskiego gardła.