Przejdź do treści

Zarządzanie wizualne

 • przez
4.4kviews

Nowoczesne strategiczne metody zarządzania opierają się na technikach Lean Manufacturing i Kaizen, których nieodłącznym elementem jest zarządzanie wizualne.

Coraz częściej spotykam się ze zdaniem, że w dążeniach do zwiększenia efektywności zarządzania zakładem przemysłowym zarządzanie autorytatywne nie jest wydajne. To prawda.

Nowoczesne zarządzanie opiera się na partnerskich relacjach pomiędzy zarządem, kierownictwem zakładu, kadrą techniczną, mistrzami i pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi. Wszyscy odpowiadają za proces produkcyjny i muszą być o nim dobrze poinformowani. Brzmi nieprawdopodobnie? Niekoniecznie!

Technika komunikacji poprzez wizualizację jest elementem samokontroli i samodyscypliny na stanowisku pracy dla wszystkich zatrudnionych w firmie. Tę samą informację kierujemy do całego personelu. Pozwala to na dystrybucję informacji do pracowników nie tylko bezpośrednio zainteresowanych, ale także do pozostałych, którzy są ogniwem w procesie wytwarzania.

Zarządzanie wizualne może pomóc w:

 • zrozumieniu i wskazaniu priorytetów pracy,
 • sprawdzeniu, czy wydajność (zazwyczaj codziennie) została osiągnięta,
 • zidentyfikowaniu ilościowych przepływów pracy i wskazaniu, co zostało zrobione,
 • określeniu nietypowych sytuacji, gdy coś jest nie tak,
 • zobrazowaniu wykonywanych czynności poprzez standardy,
 • pokazaniu wskaźników jakości,
 • wykazaniu wszystkich elementów niezbędnych do bezpiecznej i efektywnej pracy,
 • przekazaniu opinii zatrudnionych w czasie rzeczywistym do wszystkich zaangażowanych w cały proces (tzw. sprzężenie zwrotne),
 • zmniejszeniu ilości spotkań w celu omówienia kwestii wykonania zadań pracy.

Wizualne narzędzia zarządzania

Wizualizacja wymaga stosowania pomocy wizualnych, które wspierają metody zarządzania dla bezpieczniejszych, bardziej wydajnych i bardziej oszczędnych procesów. Celem użycia wizualnych technik zarządzania jest stworzenie stanu na pierwszy rzut oka. Oznacza to, że działania operacyjne mogą być łatwo i szybko określone.

Stosowanie odpowiednich narzędzi ma na celu:

 • zapewnienie szybkiej oceny aktualnego stanu, która umożliwia natychmiastowe i łatwe wykrycie nienormalnych warunków pracy,
 • zapewnienie pomocy wizualnych, aby pomóc pracownikom wykonywać zadania szybciej i zgodnie ze standardami technologicznymi.

Wizualizacja tworzy standardowe środowisko pracy poprzez instrukcje, wskazówki, przypomnienia itp., w jaki sposób praca ma być wykonywana. Istnieją nieograniczone możliwości w zakresie stosowania technik wizualnych zarządzania. Kluczem jest znalezienie kreatywnych sposobów wizualnego zarządzania.

Celem zarządzania wizualnego jest poprawa skuteczności komunikacji i reakcji. Jest to jeden z elementów Lean Manufacturing.

Pomoce wizualne mogą szybciej przekazywać wiadomości i wzbudzać większe zainteresowanie niż informacje pisemne. A to oznacza także ujawnianie wad i problemów, aby umożliwić ich wcześniejsze usunięcie.

Skuteczne zarządzanie wizualne wymaga starannego przemyślenia, aby mieć jak najlepszy wpływ.

Zarządzanie wizualne powinno dawać wyraźny komunikat „na pierwszy rzut oka”. Oznacza to, że wszystkie kluczowe informacje w miejscu pracy są natychmiast zrozumiałe.

Na podstawie dostarczonych nam informacji elementy zarządzania wizualnego można podzielić na różne grupy:

 • Sygnały wizualne, których celem jest wyjaśnienie nam, na co patrzymy. Na przykład mogą wskazać obszar produkcji, proces lub maszynę. Typowe sygnały wizualne obejmują: znaki na podłodze używane do definiowania określonych przestrzeni – takich jak zasoby, chodniki, pobór materiału, obszar oprzyrządowania itp.; maszyny przenoszące narzędzia i / lub materiały eksploatacyjne (takie jak nakrętki i śruby); znaki związane z bezpieczeństwem (wyjście awaryjne, gaśnice itp.); światło andonowe maszyny lub procesu pokazujące aktualny stan; a nawet dokumentację dotyczącą znormalizowanej pracy.
 • Instrukcje wizualne, których celem jest łatwe pokazanie nam, jak się zachować w określonym obszarze. Obejmują one zarówno instrukcje pracy, jak i systemy sygnalizacji świetlnej (zielono-żółto-czerwona), które mówią nam, co robić w oparciu o kolor, od kolorowych linii na podłodze pomagających nam zidentyfikować różne obszary witryny po znaki informujące, gdzie znajdują się materiały przeniósł.
 • Wizualizacje danych, takie jak panele wyświetlające bieżącą wydajność procesu w stosunku do oczekiwanej wydajności (za pomocą prostego miernika). Mogą one również obejmować matrycę umiejętności – która mówi nam nie tylko, jakie umiejętności posiada osoba na stanowisku pracy, ale także jakie umiejętności ta osoba powinna rozwijać z czasem.
 • Wizualne przedstawienia procesów lub konkretnych działań, w tym mapy strumienia wartości, A3, harmonogram przeglądów dla komórki lub diagramy Gantta.

Do stosowania wizualnych technik zarządzania możesz stosować następujące narzędzia:

 • kolorystykę,
 • zdjęcia,
 • grafikę,
 • wykresy,
 • karty kanban,
 • kolorowe linie,
 • kolorowe ubrania robocze,
 • sposoby etykietowania,
 • karty kontrolne,
 • standardy,
 • wizualne systemy alarmowe,
 • zegary,
 • przyrządy kontrolne, szablony itp.

Wizualne techniki zarządzania mogą być stosowane w różny sposób na nieskończenie wiele możliwości tworzenia istotnych zmian w zastosowaniach do tej samej aplikacji.

You may also like