Przejdź do treści

Wizualizacja – proces ciągłego doskonalenia

  • przez

Podstawowym elementem w technikach Lean Manufacturing i Kaizen jest warunek ciągłego doskonalenia. Dużo organizacji podejmuje obecnie próby wprowadzania tych technik i często okazuje się, że osiągane zyski nie są takie, jak założone.

 W wielu przypadkach niemożność poruszania się poza techniki Kaizen jest efektem braku powiązania z wizualnymi technikami zarządzania i propagowaniem utartych standardów pracy autorytatywnej. Tylko wtedy, gdy używane są wszystkie techniki razem, czyli wizualne narzędzia jako twórczy element zarządzania i kierowanie poprzez standardy pracy, tworzy się podstawę dla trwałego, samo korygującego się środowiska ciągłego doskonalenia, który jest charakterystyczny dla Lean Manufacturing i Kaizen.

W tradycyjnym środowisku na koniec każdego miesiąca lub kwartału przedstawia się wiele danych, analizy, syntezy i organizuje się spotkania podsumowujące co się stało i co będzie zrobione w najbliższym okresie. To zazwyczaj zamienia się w działalność komunikacji warunkowej, a skutkiem jest zaangażowanie większych zespołów do przeprowadzania akcji naprawczych oraz powoduje pewne uśpienie, gdyż oczekuje się na okres podsumowania.

W procesie Lean zarządzanie działalnością firmy koncentruje się na zarządzaniu procesami w czasie rzeczywistym w miejscu pracy. Ważne informacje procesów biznesowych muszą być rejestrowane i wyświetlane w prosty sposób na płaszczyźnie wizualnej w dostępnej dla wszystkich formie i wywołanie odpowiedniej reakcji korekcyjnej. Efektem tego działania jest fakt, że podsumowanie na koniec miesiąca jest już wiadomością przestarzałą i tylko publikowaną jako kompendium wiedzy. Te same narzędzia muszą być używane przez całą firmę w celu zapewnienia koordynacji działań.

Tak więc zasada konwencjonalnego zarządzania, polegająca na tym, że podejmowane są działania po otrzymaniu raportów podsumowujących, zostaje zastąpiona metodą zarządzania w czasie rzeczywistym.