Przejdź do treści

Jak usytuować maszyny w gnieździe?

  • przez

Gdzie zastosować minimalne odległości bezpieczeństwa? Jak chronić pracowników przez ograniczenie siły i energii? W jakiej sytuacji sprawdzą się urządzenia ochronne czułe na nacisk? To pytania na które musisz odpowiedzieć sobie na etapie projektowania stanowisk pracy. Wówczas też możesz zadbać o poziom bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, wykorzystując do tego zasady ergonomii. Jak więc dobrze zaprojektować przestrzeń gniazda?

Przestrzeń w gnieździe powinna być zgodna z wymaganiami bhp i zapewniać ergonomiczne warunki, a zatem nie może być zbyt mała. Jednak z drugiej strony dużo miejsca to zwiększenie odległości, które musi pokonywać operator, mniejsza ekonomiczność jego ruchów i ryzyko gromadzenia się zbędnych zapasów.

Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu się zbędnych zapasów, usprawnić podział pracy pomiędzy operatorów, przyśpieszyć przepływ wyrobów przez poszczególne etapy procesu, zapewnić ergonomiczne warunki pracującym w gnieździe operatorom i mieć pewność, że organizujesz pracę zgodnie z zasadami bhp zapoznaj się z poniższymi wskazówkami ustalając usytuowanie maszyn w gnieździe:
Maszyny i stanowiska usytuuj blisko siebie, tak aby trasa, którą pokonuje operator, była minimalna. Odległości pomiędzy stanowiskami powinny zależeć od sposobu ustawienia stanowisk względem drogi transportowej, rodzaju środka transportu i przyjętego systemu ruchu (jednostronny, dwustronny). Co prawda, nie istnieją w tym względzie żadne normy, których musiałbyś się trzymać, ale warto w trakcie projektowania gniazda zerknąć na wartości referencyjne. Segmenty zautomatyzowanych procesów o ruchu ciągłym oddziel od głównego przepływu.

Operator obsługujący maszynę powinien mieć zapewnioną maksymalną ergonomiczność stanowiska:

  • 2 m2 – minimum tyle wolnej powierzchni zgodnie z wymaganiami bhp przeznacz na jednego pracownika.
  • Z tras, którymi będzie poruszał się operator, wyeliminuj wszelkie przeszkody.
  • Energię, powietrze i inne media postaraj się doprowadzić z sufitu, w ten sposób zapewnisz większą swobodę ruchów pracownikowi. Wykorzystaj zjawisko grawitacji do orientowania i przemieszczania części, w ten sposób oszczędzisz energię i siły operatora.
  • Ręczne narzędzia, z których pracownik będzie korzystał na stanowisku, umieść jak najbliżej miejsca, gdzie będą używane. Ustaw je zgodnie z kierunkiem użytkowania. Najlepiej, aby były to narzędzia dedykowane, niewymagające nastawiania.

Rozdzielanie zadań między operatorów przebiegnie sprawniej, jeśli wewnętrzna szerokość gniazda będzie wynosić 1,6 m. W tym samym celu warto umieścić blisko siebie kroki procesu z czynnościami wykonywanymi ręcznie.