Przejdź do treści

Takt Time czyli czas taktu

  • przez

Odpowiednie dobranie wielkości produkcji jest kluczową decyzją jaką musi podjąć każde przedsiębiorstwo. Jeżeli firma zdecyduje się produkować nadwyżkę towarów będzie zmuszona je magazynować, narażać się na zniszczenie produktu i niepotrzebnie duże koszty produkcji (gdyż podaż nie jest w stanie pokryć popytu).

W przypadku jeżeli przedsiębiorstwo będzie produkowało za mało towaru nie pokryje popytu zgłaszanego przez klientów przez co utraci możliwość zarobienia większych pieniędzy (nie wykorzysta potencjału zgłaszanego przez rynek) – wtedy wystąpi niedobór podaży w stosunku do wyższego popytu.

Take time czyli czas taktu ukazuje firmie jak często gotowy produkt powinien opuszczać taśmę produkcyjną tak by dokładnie pokryć zgłaszane zapotrzebowanie. Oczywiście trzeba do tego wielu badań (tak by wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie klientów) jednak stosowanie się do czasu taktu pozwoli firmie działać z maksymalną efektywnością – sprzedaż maksymalnie dużej liczby produktów bez konieczności magazynowania niesprzedanych produktów.

Czas taktu oblicza się jako stosunek czasu pracy, który firma ma dostępny podczas jednej zmiany w stosunku do ilości zamówień klienta podczas jednej zmiany.

Czas pracy jaki jest dostępny dla firmy podczas jednej zmiany to czas w ciągu jednej doby w którym działa firma – gdy przedsiębiorstwo działa na przykład na trzy zmiany, czas pracy dostępnej dla firmy to 24 h (3 razy po 8 h) i analogicznie mniej.

Oczywiście obliczając ten wskaźnik trzeba wziąć pod uwagę takie elementy jak przerwy w produkcji, przerwy dla pracowników oraz inne elementy opóźniające lub przyspieszające produkcję w jakikolwiek sposób.

Take time (czas taktu) można wyliczać nie tylko w firmach produkcyjnych gdzie gotowe towary opuszczają linię produkcyjną, ale nawet w firmach usługowych gdzie trzeba odnieść się do ilości zapytań, które spływają od klientów w stosunku do ilości wymaganych dokumentów do przetworzenia.

Dzięki wyliczeniu take time firma może bilansować swój sposób pracy – poprzez wartości tego wskaźnika można dowiedzieć się jak działać zgodnie z zasadami lean managment – tak by zarabiać jak najwięcej bez jakichkolwiek strat.