Przejdź do treści

Różnice pomiędzy produkcją typu Push i typu Pull

  • przez

Systemy produkcji typu Push i Pull znacznie różnią się pomiędzy sobą. Różnice te zasadzają się na innym podejściu do logistyki przepływu w zaopatrzeniu, produkcji oraz w dystrybucji.

Dopasowanie odpowiedniego systemu jest kluczowe z punktu widzenia efektywności i wydajności, dlatego trafny wybór koncepcji powinien bazować na poznaniu zarówno zalet, jak i wad systemów Push i Pull.

Systemy Push

Systemy tego rodzaju związane są w szczególności z systemami informatycznymi klasy MRP. Polegają na wytwarzanie produktów, a następnie na ich sprzedaży, czyli „wypychaniu” ich do następnego procesu, na przykład do klienta czy do magazynu. W systemach Push gromadzi się duże zapasy, często zbędne, co z kolei wpływa na wyższe koszty firmy. Produkcja opiera się na prognozowaniu, a nie na realnym zapotrzebowaniu. W sytuacji, gdy szacowany poziom produkcji nie jest trafiony, firma zostaje z większą ilością towarów. Przykładem jest produkcja rolna.

Systemy Pull

Produkcja typu Pull jest kojarzona głównie z filozofią Lean Manufacturing – wyszczuplonej produkcji. Odpowiada za zarządzanie przepływem informacji i materiałów i polega na uzupełnianiu ich tylko w sytuacji, gdy dane zasoby zostaną wykorzystane. Stąd określenie „Pull” od „ściągania” materiałów, które akurat potrzebne są w procesie produkcyjnym. W ten sposób można zredukować zapasy i zminimalizować partie produkcyjne, co z kolei wpływa na wyższą jakość produktów. Przykładem systemów Pull jest Kanban oraz supermarket magazynowy.

Push czy Pull – co lepsze?

Chociaż system Pull, który kieruje się głównie realnym zapotrzebowaniem i tym samym zmniejsza koszty, wydaje się lepszym rozwiązaniem w zakresie produkcji – pozwala na zredukowanie zapasów, produkowanie pod zamówienia mniejszych partii produkcyjnych, to jednak nie zawsze sprawdza się optymalnie. W przypadku dużych partii o dłuższym okresie produkcji częściej spotyka się systemy Push, które opierają się na prognozowaniu sprzedaży.

Zatem różnice pomiędzy systemami typu Push oraz Pull prezentują się następująco:

System Push:

  • wysoki poziom zapasów
  • wysokie partie produkcyjne
  • częstsze problemy z jakością
  • prognozowany poziom produkcji

Systemy Pull:

  • niski poziom zapasów
  • niskie partie produkcyjne
  • rzadsze problemy z jakością
  • sprecyzowany poziom produkcji