Przejdź do treści

Przepływ jednej sztuki – sposób na skrócenie nawet o 2/3 czasu realizacji zlecenia

  • przez

Dlaczego przepływ jednej sztuki jest efektywniejszy niż produkcja w partiach? System przepływu ciągłego skraca znacznie czas przebywania wyrobu w zakładzie. A im szybciej klient otrzyma żądaną wartość, tym szybciej za nią zapłaci. Szybszy przepływ to szybszy zwrot nakładów na produkcję. Przepływ jednej sztuki (ang. One Piece Flow) to taka organizacja produkcji, w której materiały, półwyroby czy wyroby są przekazywane ze stanowiska na stanowisko w sposób systematyczny (określone tempo), niezmienny i nieprzerwany (bez zatrzymań).

Każdy element po obrobieniu jest natychmiast przekazywany na kolejne stanowisko, a na jego miejsce pojawia się następna część do obróbki, czyli wyrób przepływa w partii jednej sztuki.

Jakie są wymierne korzyści wdrożenia przepływu jednej sztuki?

Ciągły przepływ pozwala:

  • skrócić długość cyklu produkcyjnego do 80%,
  • zredukować wartość zapasów gotowych do 60%,
  • zmniejszyć liczbę braków powstających w trakcie produkcji do 90%,
  • wyeliminować czynności niedodające wartości produktowi do 100%,
  • zrównoważyć obciążenie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, ograniczyć powierzchnię produkcyjną.

Kto może stosować ciągły przepływ?
Na pewno zastanawiasz się, czy system ciągłego przepływu może znaleźć zastosowanie w Twojej firmie. One Piece Flow można wdrożyć praktycznie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z powtarzalnością operacji i zabiegów.
Nawet jeśli:

  • nie ma fizycznej możliwości ustawienia obok siebie maszyn zgodnie z kolejnością procesu,
  • wąskie gardło procesu pracuje na więcej zmian niż pozostałe stanowiska,
  • a operatorzy maszyn są odpowiedzialni również za transport wewnętrzny,

możesz z powodzeniem wdrożyć w Twojej firmie system One Piece Flow. To kwestia spojrzenia na problem z odpowiedniej perspektywy, a nie możliwości.