Przejdź do treści

PDCA Podstawowe zasady metodologii

  • przez

Metodologia PDCA, zwana także cyklem Deminga to mechanizm, który ilustruje podstawową zasadę ciągłego ulepszania, doskonalenia procesów lub rozwiązania problemu. Po opracowaniu schematu działania jest on testowany na niewielką skalę. Jeśli mechanizm działa w mniejszej próbie, jest on wprowadzamy na pełną skalę.

W zarządzaniu przez jakość i normami ISO dotyczącymi zarządzania jakością metodologia PDCA to nic innego jak logiczny ciąg następujących po sobie działań, których zadaniem jest udoskonalenie procesów oraz zbadanie ich efektywności.

PDCA czyli cykl Deminga krok po kroku

Logiczny porządek metodologii PDCA zakłada wykonanie czterech kroków. Są to kolejno: Zaplanuj (Plan), Wykonaj (Do), Sprawdź (Check) oraz Popraw (Act).

Pierwszy etap (Zaplanuj) skupia się na planowaniu lepszego sposobu działania, czy lepszej metody pracy. Każda zmiana powinna być opracowywana z wyprzedzeniem. Konieczne jest w tym celu określenie aktualnej sytuacji oraz potencjalnych skutków dokonania zmian – przed ich wdrożeniem w konkretnych procesach.

Krok drugi (Wykonaj) ma na celu próbną realizację określonego wcześniej planu zmian.

Następnie konieczne jest zbadanie (Sprawdź), czy nowy sposób rzeczywiście działa lepiej, a tym samym czy przynosi lepsze rezultaty.

Ostatni etap (Popraw) ukierunkowany jest na zestandaryzowanie i monitorowanie zastosowania nowego sposobu działania oraz wniesienie ewentualnych poprawek – jeśli zostanie stwierdzona taka potrzeba.

Po pierwsze umiejętne i skuteczne planowanie

Mimo, iż wszystkie cztery kroki metodologii PDCA są ogromnie istotne, za najważniejszy uważany jest powszechnie krok pierwszy – czyli planowanie. Każdy proces mniejszych lub większych zmian musi się rozpocząć od gruntownego planowania całości działania – aktualnego i przyszłego. W przeciwnym razie zamiast rozsądnych zmian nastąpić może niepotrzebna manipulacja całym procesem, który nie został w pełni zrozumiany. Oczywistym skutkiem takiego działania jest wyłącznie frustracja właścicieli procesu.

Ciągła poprawa to istotny kierunek efektywnego rozwoju wszelkiego rodzaju podejmowanych działań. Osiągnięcie lepszego stanu niż obecny to naczelny cel metodologii PDCA.

Prawidłowe wykonanie procesu wymaga zaangażowania w ustalenie kierunku poprawy działań, umiejętnego wyboru elementów wymagających poprawy czy chociażby ustalenia kto przede wszystkim powinien wspierać cały proces zmian. Badanie empiryczne pokazują, że wiele osób szybko przechodzi do działania, ograniczając lub wręcz eliminując cały proces planowania.

Efektem takiego podejścia są najczęściej niezliczone pomyłki, długi czas wdrożenia działań czy błędy jakościowe. Między innymi dlatego metoda PDCA jest tak ważnym instrumentem generowania i zestandaryzowania zmian.

Case study example