Przejdź do treści

Na czym polega metoda Hoshin Kanri?

  • przez

Hoshin Kanri, także hoshin jest systemem mającym na celu kompleksowe wzmacnianie ogólnych zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa poprzez założenie celów dla każdego poziomu organizacji i zaangażowanie pracowników każdego szczebla.

Ta metoda opracowywania i monitorowania celów wywodzi się z Japonii, gdzie zaczęła być stosowana powszechniej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie uznawana jest za podstawę koncepcji doskonalenia i usprawniania Kaizen.

Ustalanie celów metodą Hoshin Kanri 

Punktem wyjścia w metodzie Hoshin Kanri jest określnie polityki działania organizacji. Ustanowienie strategii działania kierownictwa polega na konsultacjach z kierownikami departamentów oraz z kierownictwem niższego szczebla. W związku z tym polityki konkretnych jednostek organizacyjnych są podstawą do opracowywania celów zatwierdzanych na wyższych szczeblach przez kierownictwo.

Wdrożenie metody Hoshin Kanri w przedsiębiorstwie polega na zaangażowaniu w prace wszystkich pracowników, w tym również niższego szczebla, którzy przygotowują listy zadań do wykonania, natomiast kierownicy na ich bazie budują cele i przygotowują polityki działania. W efekcie pracownicy nie otrzymują z góry wyznaczonych zadań i muszą być aktywnie zaangażowani w rozwój swojej firmy.

Zastosowanie metody Hoshin Kanri

Prezentowana metoda wykorzystywana jest głównie w celu lepszego planowania strategicznego oraz jako narzędzie w systemach zarządzania jakością i zarządzaniu złożonymi projektami. Dzięki niej firma jest w stanie wytwarzać produkty odpowiadające indywidulanym potrzebom klientów i stabilnie podwyższać swoje zyski. Również metoda Hoshin Kanri wykorzystywana jest w zarzadzaniu i integrowaniu łańcuchów dostaw.

Proces określania i monitorowania Hoshin Kanri

Działania wchodzące w skład metody:

  • wskazanie wizji ogólnej strategii dla firmy
  • określenie celów strategicznych do osiągnięcia w ciągu 3-5 lat
  • określenie celów rocznych
  • określenie celów na niższych szczeblach
  • wdrażanie celów
  • monitorowanie procesów realizacji celów
  • roczna ocena realizacji założonych celów

Zagrożenia w procesie wdrożeniowym

Główną przeszkodą w stosowaniu metody jest brak zaangażowania pracowników niższych szczebli – jeżeli nie będą oni aktywnie tworzyli celów i polityki organizacji, opisana metoda nie zadziała. Również problemem może być obawa kierownictwa o ograniczenie władzy ze względu na dopuszczenie do głosu pracowników niższych szczebli.