Przejdź do treści

Logistyka produkcji – zasada przepływu jednej sztuki

  • przez

Każde przedsiębiorstwo, które produkuje określone towary zakłada uzyskanie jak największego zysku finansowego. Maksymalny zysk powinien pojawić się w ściśle określonych warunkach rynkowych.

Oczywiście jest on uwarunkowany przez wiele czynników takich, jak: specyfika i rodzaj branży w jakiej dane przedsiębiorstwo produkcyjne działa, ważna jest także wielkość produkcji oraz istniejąca konkurencja, a także technologia stosowana do wytworzenia danego towaru. Każde przedsiębiorstwo określa też metodę produkcji, która następnie jest podstawą określającą sposób funkcjonowania i organizację nie tylko samej produkcji, ale i całego zaopatrzenia. One piece flow – poznaj Zasadę Przepływu Jednej Sztuki, czyli logistykę procesu produkcji.

Sposób wytwarzania, miejsca pracy, proces technologiczny, który wymaga ciągłego zmiany miejsca materiałów to są czynniki, które determinują drogi zaopatrzenia w składniki przeznaczone do produkcji określonego towaru. One piece flow to wyjątkowy sposób organizacji pracy w przedsiębiorstwie, gdzie pracownicy, którzy znajdują się na różnych stanowiskach, biorą na siebie odpowiedzialność za końcowy produkt, czyli wynik produkcji. Zasada przepływu jednej sztuki polega przede wszystkim na odpowiednim i konsekwentnym zorganizowaniu i zoptymalizowaniu procesu planowania oraz produkcji. Na poszczególnym stanowisku pracy, w konkretnej chwili musi znajdować się tylko i wyłącznie jeden produkt, który jest opracowywany. Jest to system określany mianem „z ręki do ręki”. Zasada one piece flow pozwoli więc zoptymalizować jeszcze bardziej produkcję i zminimalizować zapasy wytwarzanych towarów. Poza tym, po wprowadzeniu zasady przepływu jednej sztuki wzrasta jakość wyrobów, produktywność, następuje też redukcja kosztów, na którą pozwala brak efektu „produkcji w toku” oraz magazynowania zbyt dużej nadwyżki. W związku z tym, że taka organizacja nakłada na pracowników szereg dodatkowych obowiązków – jak kontrola jakości i samodzielność, czują się oni docenieni przez przedsiębiorstwo, a co za tym idzie – bardziej związani z firmą. Zadowolony pracownik to pracownik bardziej wydajny i przydatny w firmie.

System ten jest doskonały przy tak zwanej produkcji komórkowej czyli celluar manufacturing. Produkcja komórkowa polega na wytwarzaniu danego towaru w systemie liniowej produkcji, gdzie opracje następują po sobie w logicznym ciągu. Taki system produkcji pozwala ograniczyć transport materiałów między poszczególnymi stanowiskami pracy (gniazdami obróbczymi), a co za tym idzie powierzchnia produkcyjna jest efektywniej wykorzystana, to natomiast ma wpływ na warunki pracy oraz pozwala na szybką reakcję, gdy pojawiają się ewentualne problemy techniczne albo w chwili, gdy spada jakość towaru – produktu końcowego.