Przejdź do treści

Lead Time

  • przez

Lead time jest czasem realizacji procesu produkcyjnego.

W konteksie łańcucha dostaw lead time określa się od momentu złożenia zamówienia przez klienta, do chwili, kiedy produkt jest gotowy do obioru.

W kontekście samej produkcji jest to ten sam czas, lecz powiększony o okres, który jest potrzebny, aby materiały do jego wytworzenia dotarły od dostawcy.

Lead time składa się z trzech elementów:

  • czas przedprodukcyjny, w którym zamówienie jest przygotowywane do produkcji,
  • czas produkcyjny, kiedy produkt jest faktycznie wytwarzany
  • oraz czas poprodukcyjny, kiedy produkt przechodzi do odbiorcy.

Istotę lead time doskonale prezentuje poniższy przykład zarządzania jego efektywnością.

Firmy, które w swojej ofercie posiadają zróżnicowany asortyment i zajmują się głównie produkcją krótkoseryjną, powinny zainteresować się koncepcją QRM (Quick Response Manufacturing).

Jest to koncepcja zarządzania, która nie przywiązuje swojej uwagi głównie do kosztów, lecz koncentruje się na lead time. Chodzi tu o czas, w którym realizowane są działania produkcyjne. Przedsiębiorstwo nie koncentruje się tu na tym jaki będzie koszt wyprodukowania danego produktu, tylko w jak szybkim czasie będzie  w stanie go wyprodukować i dostarczyć klientowi.

Efektem stosowanie QRM jest drastyczne skrócenie czasu realizacji zamówień.  Skróceniu ulega Lead time, czyli czas realizacji procesu produkcyjnego. Przyczynia to się do lepszej obsługi klienta, wzrostu jego zadowolenia oraz możliwości szybszego reagowania na potrzeby rynku. To jednak nie koniec korzyści. Jak się okazuje redukcji ulegają także koszty.

Wdrożenie tej koncepcji skutkuje bowiem obniżeniem kosztów operacyjnych w zakresie 20 -30 procent. Firma może także zwolnić zasoby mocy produkcyjnych. Powoduje to, iż może ona albo zrezygnować z części majątku trwałego służącemu wytwarzaniu dóbr, albo skierować go do nowej działalności.

Koncepcja Quick Response Manufacturing pozwala zmniejszyć lead time i w konsekwencji stać się firmą bardziej efektywną i elastyczną. Jest  to o tyle ważne, że współczesny rynek często wymaga produkcji zróżnicowanych produktów. Coraz częściej nie da się już produkować dużych, powtarzalnych partii produkcyjnych i sprzedawać  je z powodzeniem. Klienci oczekują produktów bardziej unikalnych i bardziej zróżnicowanych. Często firmy stają przed koniecznością prowadzenia walki cenowej. Przypomnijmy, że krótszy lead time, to oszczędności. Można zatem obniżyć cenę, gdyż QRM pozwala pracować na wyższych niż przed jego wprowadzaniem marżach.

Quick Response Manufacturing jest systemem unikalnym, gdyż większość narzędzi sterowania i doskonalenia produkcji koncentruje się stricte na kosztach. W tym wypadku efektywność kosztów także zostaje osiągnięta, lecz w pośredni sposób. Oprócz tego zyskuje się coś równie ważnego, a może nawet i cenniejszego – zysk na czasie dostarczania produktów.