Przejdź do treści

Korygowanie przepływu materiałów

 • przez

Logistyka wewnętrzna przedsiębiorstwa sprawia Ci trudności? Wielodniowe zapasy materiałów zalegają przy liniach produkcyjnych? Wózki widłowe nie dostarczają materiałów na czas? Już nie musi tak być!

Rozwiąż te problemy, korygując przepływ materiałów w swojej firmie oraz wykorzystując pociąg logistyczny. Zobacz, od czego zacząć wprowadzanie tych zmian!

Reorganizacja przepływu materiałów

O konieczności zmiany organizacji przepływu materiałów w Twojej firmie powinien świadczyć wynik analizy aktualnego stanu logistyki wewnętrznej. Wykonaj kilkudniową obserwację wybranego obszaru produkcji (linia, gniazdo produkcyjne) w poszukiwaniu następujących zjawisk:

 • duże różnice w czasie dostarczania materiałów (minuty vs dni),
 • różnice w czasie dostarczania występują w zależności od pracujących osób, zmiany roboczej, dnia tygodnia itp.,
 • wózki widłowe wykonują trasy „na pusto” bądź z bardzo małą ilością materiałów,
 • wózki widłowe wykonują wiele kursów, aby dostarczyć wszystkie materiały produkcyjne dla partii wyrobów,
 • nieciągłości pracy linii z powodu niedostarczenia materiałów na czas,
 • brak ustalonych zasad zamawiania materiałów na linie (pracownicy zamawiają na podstawie doświadczenia),
 • konieczność poszukiwania zamówionych materiałów w wielu lokalizacjach,
 • zapasy znajdujące się na regałach linii produkcyjnych w porównaniu z wydajnością linii wystarczają na dni, a nawet tygodnie produkcji,
 • zarówno przy pustych, jak i przepełnionych regałach na produkcji materiały do produkcji znajdują się na podłodze oraz w innych nieprzeznaczonych do tego miejscach,
 • różnice w ustawieniu, wielkości oraz sposobie obsługi regałów przy różnych liniach (niewynikające z mix’u i wolumenów produkcji),
 • zauważalne konflikty pomiędzy pracownikami produkcji a pracownikami odpowiedzialnymi za dostarczanie materiałów.

Sprawdź, czy wymienione zjawiska odnoszą się również do innych obszarów produkcji. Dysponując gotową listą zidentyfikowanych powyżej problemów, analiza ta powinna zostać ukończona w przeciągu kolejnych kilku dni w zależności od wielkości badanego obszaru.

Przyczyny problemów

Zaburzenia przepływu materiałów są najczęściej spowodowane wykorzystywaną „technologią” logistyki wewnętrznej: kto, czym i jak dostarcza na linie produkcyjne. Innym źródłem są również problemy w planowaniu produkcji. Brak zbalansowania pod kątem sezonowości zamówień klientów oraz duża zmienność planów w czasie zdecydowanie napędzają chaotyczną logistykę wewnętrzną.

Wspomniane problemy z właściwym planowaniem generują „pchanie” produkcji na wszystkich etapach przepływu strumieni wartości. Od momentu złożenia zamówienia przez klienta do wysyłki wyrobu gotowego procesy poprzedzające wymuszają akcje procesów kolejnych. W takiej sytuacji konieczne jest wdrożenie zmian, które pozwolą na unormowanie logistyki wewnętrznej oraz stworzenie ssącego systemu produkcji pomiędzy produkcją a magazynem.