Przejdź do treści

Jak zorganizować przepływ jednej sztuki w gnieździe?

  • przez
2.7kviews

Przepływ jednej sztuki jest najefektywniejszym sposobem organizacji produkcji. Im szybciej klient otrzyma żądaną wartość, tym szybciej zwrócą się nakłady na produkcję. Jednak musisz wiedzieć, jak wprowadzić to rozwiązanie.

Przepływ jednej sztuki (ang. One Piece Flow) to taka organizacja produkcji, w której materiały, półwyroby czy wyroby są przekazywane ze stanowiska na stanowisko w sposób systematyczny (określone tempo), niezmienny i nieprzerwany (bez zatrzymań). Każdy element po obrobieniu jest natychmiast przekazywany na kolejne stanowisko, a na jego miejsce pojawia się następna część do obróbki, czyli wyrób przepływa w partii jednej sztuki.

Stosując to rozwiązanie możesz skrócić długość cyklu produkcyjnego do 80%, zredukować wartość zapasów gotowych do 60%, zmniejszyć liczbę braków powstających w trakcie produkcji do 90%, wyeliminować czynności niedodające wartości produktowi do 100%, a także zrównoważyć obciążenie pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz ograniczyć powierzchnię produkcyjną. One Piece Flow można wdrożyć praktycznie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z powtarzalnością operacji i zabiegów. To kwestia spojrzenia na problem z odpowiedniej perspektywy, a nie możliwości!

Wymagania wobec maszyny pracujących w gnieździe

Gdy badasz możliwość włączenia stanowisk w przepływ jednej sztuki, sprawdź przede wszystkim, czy efektywny czas cyklu pracy maszyny stanowi 20% taktu klienta.
Efektywny czas cyklu = Czas cyklu maszyny na sztukę [s] + Czas załadunku i rozładunku (maszyna nie pracuje)[s] + Czas przezbrojenia [s]/Liczba sztuk pomiędzy przezbrojeniami [szt]
Efektywny czas cyklu powinien wynosić nie więcej niż 80% czasu najniższego taktu. Dzięki temu operatorzy nie będą musieli czekać na zakończenie cyklu maszyny. Jednocześnie takie założenie pozwoli na poradzenie sobie ze zwiększonym popytem oraz ułatwi reakcję na pojawiające się problemy.

Jak zwiększyć margines bezpieczeństwa?

Jeśli maszyna nie jest zdolna do pracy w takcie z 20% marginesem bezpieczeństwa, możesz skorzystać z jednej z poniższych wskazówek:
1. Usprawnij procesy załadunku, uruchamiania i rozładunku (jidoka).
2. Rozdziel zadania wykonywane dotychczas przez maszynę będącą wąskim gardłem pomiędzy prostsze maszyny realizujące pojedyncze operacje równolegle z krótszym czasem cyklu.
3. Zainstaluj dwie identyczne maszyny w gnieździe.
4. Stwórz dwa gniazda zamiast jednego.
5. Usuń maszynę z gniazda i produkuj w partiach z zastosowaniem systemu ssącego.
6. Ustaw w gnieździe małe, dedykowane do pojedynczych zadań maszyny, zamiast dużych, wielozadaniowych.
7. Wszędzie tam, gdzie operator musi używać obu rąk do manipulacji przedmiotem, wprowadź automatyczny rozładunek maszyny.
8. Wszystkie maszyny powinny pracować w cyklu mniejszym od taktu.
9. Zaopatrz maszyny w odpowiednie czujniki i osprzęt uwalniające operatora od jej ciągłej obserwacji.
10. Maszyny powinny być łatwe do utrzymania w ruchu.
11. Niech czas przezbrojenia urządzeń będzie krótszy od czasu taktu.

W zaprojektowaniu przestrzeni gniazda pomoże Ci 14 poniższych wskazówek:

1. Umieść maszyny i stanowiska blisko siebie dla zminimalizowania odległości, jakie pokonuje operator.
2. Pracownikowi obsługującemu maszynę zapewnij maksymalną możliwą ergonomiczność stanowiska.
3. Zadbaj, aby trasy, jakimi porusza się operator były wolne od przeszkód.
4. Ogranicz przestrzeń i powierzchnię, gdzie mogłyby się gromadzić zapasy np. stół roboczy powinien być niewiele większy od obrabianej części.
5. Dopilnuj, aby wewnętrzna szerokość gniazda wynosiła 1,6 m w celu zapewnienia elastyczności w rozdzielaniu pracy pomiędzy operatorów.
6. Umieść początkowe i końcowe stanowiska blisko siebie – w ten sposób zminimalizujesz drogę powrotną operatora.
7. Do pozycjonowania i przemieszczania części wykorzystuj siłę grawitacji.
8. Kroki procesu z czynnościami wykonywanymi ręcznie ustaw blisko siebie w celu umożliwienia elastycznego rozdziału zadań pomiędzy operatorów.
9. Zadbaj o to, aby wysokości powierzchni roboczych były stałe.
10. Segmenty procesów zautomatyzowanych albo o ruchu ciągłym oddziel od głównego przepływu.
11. Media (energię, powietrze itp.) doprowadź elastycznie z sufitu.
12. Ręczne narzędzia umieść możliwie najbliżej miejsca ich używania. Zadbaj o zorientowanie ich w sposób, w jaki są używane przez operatorów.
13. Stosuj dedykowane narzędzia ręczne w miejsce takich, które wymagają nawet minimalnych nastawień.
14. Upewnij się, że warunki pracy w gnieździe są zgodne z wymaganiami bhp, szczególnie odnośnie dostępnej wolnej powierzchni dla pracownika (2m2) oraz dostępnych przejść i dróg.

You may also like