Przejdź do treści

Jak zaprojektować przestrzeń gniazda?

 • przez

Przepływ jednej sztuki jest najefektywniejszym sposobem organizacji produkcji. Im szybciej klient otrzyma żądaną wartość, tym szybciej zwrócą Ci się nakłady na produkcję. Jednak trzeba wiedzieć, jak wprowadzić to rozwiązanie i w jaki sposób zaprojektować przestrzeń gniazda.

Przestrzeń w gnieździe powinna być zgodna z wymaganiami bhp i zapewniać ergonomiczne warunki, a zatem nie może być zbyt mała. Jednak z drugiej strony dużo miejsca to zwiększenie odległości, które musi pokonywać operator, mniejsza ekonomiczność jego ruchów i ryzyko gromadzenia się zbędnych zapasów.

W zaprojektowaniu przestrzeni gniazda pomoże Ci 14 poniższych wskazówek:

 1. Umieść maszyny i stanowiska blisko siebie dla zminimalizowania odległości, jakie pokonuje operator.
 2. Pracownikowi obsługującemu maszynę zapewnij maksymalną możliwą ergonomiczność stanowiska.
 3. Zadbaj, aby trasy, jakimi porusza się operator, były wolne od przeszkód.
 4. Ogranicz przestrzeń i powierzchnię, gdzie mogłyby się gromadzić zapasy, np. stół roboczy powinien być niewiele większy od obrabianej części.
 5. Dopilnuj, aby wewnętrzna szerokość gniazda wynosiła 1,6 m w celu zapewnienia elastyczności w rozdzielaniu pracy pomiędzy operatorów.
 6. Umieść początkowe i końcowe stanowiska blisko siebie – w ten sposób zminimalizujesz drogę powrotną operatora.
 7. Do pozycjonowania i przemieszczania części wykorzystuj siłę grawitacji.
 8. Kroki procesu z czynnościami wykonywanymi ręcznie ustaw blisko siebie w celu umożliwienia elastycznego rozdziału zadań pomiędzy operatorów.
 9. Zadbaj o to, aby wysokości powierzchni roboczych były stałe.
 10. Segmenty procesów zautomatyzowanych albo o ruchu ciągłym oddziel od głównego przepływu.
 11. Media (energię, powietrze itp.) doprowadź elastycznie z sufitu.
 12. Ręczne narzędzia umieść możliwie najbliżej miejsca ich używania. Zadbaj o zorientowanie ich w sposób, w jaki są używane przez operatorów.
 13. Stosuj dedykowane narzędzia ręczne w miejsce takich, które wymagają nawet minimalnych nastawień.
 14. Upewnij się, że warunki pracy w gnieździe są zgodne z wymaganiami bhp, szczególnie odnośnie dostępnej wolnej powierzchni dla pracownika oraz dostępnych przejść i dróg.