Przejdź do treści

6 korzyści z One Piece Flow

 • przez

Już wiesz, że stosując przepływ jednej sztuki w gnieździe możesz skrócić długość cyklu produkcyjnego, zredukować wartość zapasów gotowych, zmniejszyć liczbę braków powstających w trakcie produkcji, wyeliminować czynności niedodające wartości produktowi, zrównoważyć obciążenie pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz ograniczyć powierzchnię produkcyjną.

Jednak jak przekonać do tego rozwiązania swojego przełożonego? Oto argumenty dla Ciebie, które powinny raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości Twojego szefa i przekonać sceptyków do wdrożenia przepływu jednej sztuki w firmie!

ZALETA 1. Skrócisz czas reakcji na zapotrzebowanie (lead time), ponieważ zminimalizujesz, a w niektórych przypadkach zlikwidujesz zapas produkcji w toku, czyli czas potrzebny wyrobowi na oczekiwanie w dużych pojemnikach na polach odkładczych.

Przeciwnik: Po co mam to robić, skoro klient akceptuje długi czas dostawy?

Twoje argumenty:

 1. Twoja konkurencja już myśli o tym, by skrócić czas dostawy, ponieważ klienci zwykle wszystkiego potrzebują „na wczoraj”. Czy strategia Twojej firmy oparta jest na byciu w tyle, za konkurencją?
 2. Twój proces jest bardziej kosztowny. Przy tradycyjnym wytwarzaniu w partiach potrzebujesz więcej pieniędzy na sfinansowanie materiałów zaangażowanych w produkcję w toku. One nie przynoszą efektów w postaci sprzedaży. Jeśli skrócisz lead time, Twój Dyrektor Finansowy ucieszy się z poprawy cyklu gotówkowego.
 3. Jeśli pracujesz z zapasem wyrobów gotowych, zmniejszysz go dzięki skróceniu czasu jego odnowienia. Później najprawdopodobniej okaże się, że możesz w ogóle zrezygnować z zapasu, ponieważ czas Twojej reakcji na zamówienie będzie tak krótki. Ponownie będziesz mógł zadowolić Twojego Dyrektora Finansowego.

ZALETA 2. Zmniejszysz zapotrzebowanie na powierzchnię nawet o 50% poprzez likwidację zapasu produkcji w toku. Ten efekt jest „murowany” i bardzo pozytywnie odbierany przez kierownictwo.

Przeciwnik: Mamy miejsce, nie ma potrzeby zmniejszania powierzchni.

Twoje argumenty:

 1. Tak, pamiętaj jednak, że zapas produkcji w toku wydłuża lead time, a ten z kolei wpływa na koszty…
 2. Sprawdź koszt jednego metra kwadratowego użytkowanej powierzchni. Nie zapomnij o kosztach jej eksploatacji, w tym ogrzewania, mycia i czyszczenia czy oświetlenia.

ZALETA 3. Zmniejszysz koszty transportu wewnętrznego i obsługi zapasu produkcji w toku

Przeciwnik: Operatorzy obsługują transport wewnętrzny, więc nie ponosimy w związku z tym żadnych kosztów.

Twoje argumenty:

 1. Przejdź się po swojej hali, zobacz ile produkcji w toku czeka na swoją kolejkę, by zostać obrobiona w kolejnym procesie. I odpowiedz sobie na pytania: ile miejsca ona zajmuje? Ile to miejsce kosztuje? Ilu pojemników (wymienianych co jakiś czas) potrzebujesz do jej magazynowania? Ile kosztuje ich odnawianie, obsługa (transport i utrzymanie w czystości)? Ile osób zaangażowanych jest w jej transport? Jakich urządzeń potrzebujesz do jej przemieszczania? Ile kosztuje zakup, utrzymanie ruchu, miejsce na składowanie wózków, energia niezbędna do ładowania wózków?
 2. Operator zajmuje się transportem? Jeśli tak, to zwróć uwagę na fakt, że ta praca wcale nie przynosi firmie korzyści (jest marnotrawstwem).
 3. Ile czasu każdego dnia zajmuje Twoim pracownikom obsługa transportu wewnętrznego? Ile to kosztuje firmę? Przelicz ten czas na 8-godzinne zmiany, oblicz liczbę pracowników, których zatrudniasz do obsługi marnotrawstwa i pomnóż ją razy wysokość wynagrodzenia (po kosztach pracodawcy). Dodaj do tego koszty jego premii i nagród, koszty obsługi kadrowej tych pracowników, koszt ubrań roboczych i innych kosztów związanych z obsługą pracownika.
 4. Zastanów się, co by było gdyby czas poświęcany na transport operator przeznaczył na produkcję? Ile wyrobów więcej byłby w stanie wyprodukować?

A teraz podsumuj wszystkie koszty.

ZALETA 4. Poprawisz jakość wyrobów

Przeciwnik: Organizacja przepływu materiału nie wpływa na jakość wyrobów. Na jakość mają wpływ wyłącznie pracownicy.

Twoje argumenty:

 1. Edward Deming – guru zarządzania jakością – stwierdził, że jakość w główniej mierze nie zależy od pracownika, ale od tego, w jaki sposób realizowany i zaprojektowany jest proces. Na proces ten składają się: organizacja stanowiska pracy, standardy pracy, metody transportowania, metody składowania.
 2. Zastanów się, czy przychodzisz do pracy po to by ją wadliwie wykonywać, czy też wpływ na jakość Twojej pracy ma wiele czynników – od organizacji po Twój stan psychofizyczny?
 3. Projektując gniazdo wg zasad przepływu jednej sztuki wykorzystujesz:
  • 5S,
  • standaryzację pracy,
  • skracanie czasów przezbrojeń metodą SMED,
  • Poka-yoke (z jap. głupi błąd),
  • rozwiązania eliminujące konieczność transportu, a tym samym potrzebę wykorzystywania pojemników i urządzeń transportowych wymagających obsługi,
  • równoważenie obciążeń pracowników w gnieździe eliminujące potrzebę składowania.

Wszystkie te narzędzia służą poprawie jakości Twojego wyrobu.

ZALETA 5. Zwiększysz wydajność procesu poprzez wyeliminowanie z niego marnotrawstwa.

Przeciwnik: Obecnie operatorzy sami zasilają swoje stanowiska w materiały. Jeśli nie będą tego robili, będę musiał zatrudnić kogoś, kto będzie robił to za nich, a to spowoduje wzrost kosztów.

Twoje argumenty:

 1. To patrzenie na sytuację systemem „miejscowej optymalizacji”.
  • Policz, ile czasu zajmuje Twoim pracownikom zasilanie się w materiał, poszukiwanie go?
  • Jakie są konsekwencje przerywania przez nich pracy, by zasilić swoje stanowisko? Rozważ skutki zarówno dla realizowanego przez operatora zadania, jak i dla kolejnych stanowisk. Czy nie jest tak, że musisz ustawić zapas przed kolejnym stanowiskiem, ponieważ zdarza się, że Twój pracownik nie może przekazać dalej części, gdyż właśnie zasila się w materiał?
  • Czy nie jest tak, że zatrzymanie procesu powoduje pogorszenie jakości produktu?
 2. Zastanów się, ilu pracowników jest Ci potrzebnych do realizacji wyłącznie zadań produkcyjnych? Bądź pewny, że mniej niż w przypadku gdybyś jednego z nich oddelegował wyłącznie do zadań związanych z zasilaniem gniazda, a pozostali realizowaliby wyłącznie zadania produkcyjne.

ZALETA 6. Przepływ jednej sztuki po prostu obniża koszty!

Przeciwnik: Nie mogę zastosować przepływu jednej sztuki, ponieważ wąskie gardło procesu pracuje na więcej zmian niż pozostałe.

Twoje argumenty:
Zastanów się dobrze, czy nie byłoby korzystniej, by proces zasilający i odbierający z wąskiego gardła pracował na tyle zmian, na ile pracuje wąskie gardło.
Nie ma takiej potrzeby? Posługując się taktem klienta policz liczbę pracowników niezbędnych do realizacji procesu zasilającego wąskie gardło. Zmieniając dostępny czas (1, 2 lub 3 zmiany) sprawdź, czy rzeczywiście Twój argument ma uzasadnienie.

Dlaczego dziś 3 pracowników pracujących na jedną zmianę i produkujących półwyroby potrzebne wąskiemu gardłu do pracy przez 3 zmiany nie może pracować w systemie 1 pracownik na 1 zmianę?

W każdym procesie wynik tej analizy może wyjść różny, w zależności od tego czy proces zasilający wąskie gardło wykorzystuje maszyny o krótkim cyklu produkcji (cycle time) i wysokich kosztach eksploatacji, czy też nie.
Jednak zanim zdecydujesz – policz koszty i sprawdź czy dotychczasowe rozwiązanie na pewno ma uzasadnienie. Taka kalkulacja zajmie Ci maksymalnie 15 minut.

Przeciwnik: Nie mogę zastosować przepływu jednej sztuki, ponieważ nie ma fizycznej możliwości przeniesienia maszyn i ustawienia ich jedna obok drugiej.

Twoje argumenty:
To poważny powód, rzeczywiście tak jest w wielu przypadkach. W takiej sytuacji możesz zastosować 2 rozwiązania:

1. Zautomatyzuj przepływ materiału pomiędzy maszynami.
Możesz do tego wykorzystać rozwiązania działające na zasadzie „kolejki linowej” – wyrób przemieszcza się podwieszony, by nie utrudniać komunikacji na drogach transportowych.

2. Przeanalizuj, jak obecna częstotliwość transportu wpływa na lead time dla całego procesu.
Być może warto wykorzystać butterfly’a, by transport odbywał się częściej, czyli w mniejszych partiach. W tym wypadku, niestety, Twój przepływ jednej sztuki zostanie przerwany.