Przejdź do treści

AGILE & SCRUM

 • przez

Co to jest Agile? Agile to sposób myślenia, który umożliwia firmom odnoszenie sukcesów w niepewnych środowiskach. Kiedy w 2001 roku został ustanowiony jako termin, Agile… Dowiedz się więcej »AGILE & SCRUM

Zarządzanie potencjałem wykonawczym (ITIL)

 • przez

Zarządzanie potencjałem wykonawczym (zarządzanie pojemnością) – proces w fazach Projektowania Usług (ang. Service Design) i Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement) odpowiedzialny za zapewnienie uzgodnionych wymagań potencjału wykonawczego usług informatycznych oraz infrastruktury IT w odpowiednim czasie, spełniając… Dowiedz się więcej »Zarządzanie potencjałem wykonawczym (ITIL)

Zarządzanie incydentami (ITIL)

 • przez

Zarządzanie incydentami – proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich incydentów. Zarządzanie incydentami zapewnia, że przywrócenie usługi informatycznej odbiorcom nastąpi tak szybko, jak to tylko możliwe. Zapewnia również minimalizowanie wpływu incydentów na biznes. CELE Celami… Dowiedz się więcej »Zarządzanie incydentami (ITIL)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • przez

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design) odpowiedzialny za zapewnienie, że: poufność, integralność i dostępność zasobów organizacji, informacji, danych oraz usług informatycznych odpowiada uzgodnionym potrzebom organizacji biznesowej. Proces Zarządzania bezpieczeństwem informacji wspiera bezpieczeństwo organizacji biznesowej, które ma szerszy… Dowiedz się więcej »Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (ITIL)

 • przez

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (zarządzanie eksploatacją IT) – funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation) u dostawcy usług informatycznych, która realizuje codzienne działania niezbędne do zarządzania usługami informatycznymi i wspierania infrastruktury informatycznej. Zarządzanie… Dowiedz się więcej »Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (ITIL)

Zarządzanie ciągłością usług informatycznych

 • przez

Zarządzanie ciągłością usług informatycznych – proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, które mogłoby poważnie wpłynąć na usługi informatyczne. Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych zapewnia, by dostawca usług informatycznych mógł zawsze zapewnić… Dowiedz się więcej »Zarządzanie ciągłością usług informatycznych

Bilans

 • przez

Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku (Aktywa) oraz wskazuje na źródła jego finansowania (Pasywa). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Jedną z… Dowiedz się więcej »Bilans

Sprawozdanie finansowe

 • przez

Sprawozdanie finansowe – dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. ZASADY SPORZĄDZANIA Sprawozdanie… Dowiedz się więcej »Sprawozdanie finansowe

Diagram Pareto

 • przez

Diagram Pareto (diagram Pareto-Lorenza, wykres Pareto, analiza Pareto) – rodzaj wykresu, zawierającego zarówno słupki, jak i wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a… Dowiedz się więcej »Diagram Pareto

5 Why

 • przez

Metoda 5 dlaczego (metoda 5 why) – jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia… Dowiedz się więcej »5 Why

Co to jest Jidoka

Jidoka

 • przez

Jidoka – jeden z filarów Systemu Produkcyjnego Toyoty, niezbędny do utrzymania płynności procesu (Just in Time) oraz stosowania technik Lean Management. System jest zorganizowany w… Dowiedz się więcej »Jidoka

Hoshin Kanri

 • przez

Hoshin Kanri (hoshin) – System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu (wdrożenie, sprawdzenie,… Dowiedz się więcej »Hoshin Kanri