Przejdź do treści

Zmiana strategii w firmie a rozwiązanie problemów zwolnień.

  • przez

Ciągłe modyfikacje struktur zatrudnienia firmy wymagają przeprowadzenia zwolnień, które powinny być wcześniej zaplanowane. Zarówno pracownicy, jak i firma muszą mieć świadomość działań oraz pomoc w uzyskaniu wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Zwolnienia wywołują w pracownikach negatywne emocje, co jest zrozumiałe. Nie wszystkie firmy potrafią sprostać takim sytuacjom. W tym momencie powinny być przeprowadzone szkolenia, aby kadra kierownicza umiała podejmować decyzje o zwolnieniu oraz wykonywała takie działania bez negatywnych skutków dla organizacji. Takie działania określane są jako outplacement. W wielu wypadkach wynajmowane są firmy doradcze, aby wspierały swoim doświadczeniem procesy zmian w kształtowaniu struktury kadr. Mogą one wykonać audyt i zaproponować modele służące do rozwiązania istniejącej sytuacji kryzysowej. Ten sposób organizacje maksymalnie wykorzystuje swój kapitał l

udzki, ponieważ daje to możliwość przenoszenia osób do innych działów lub firm, jeżeli jest to tylko możliwe.

Kompleksowe podejście do problemów zwolnień grupowych

Dział kadr z pomocą firm doradczych może przygotować założenia programowe zwolnień grupowych. Ten sposób pracownicy nie będą narażeni na stres związany z niepewnością co do działań firmy. Przełoży się to na mniejszą ilość sytuacji kryzysowych oraz konfliktów wewnątrz organizacji. W zależności od wybranego modelu mogą być to dobrowolne wypowiedzenia lub zwolnienia według określonych kryteriów. Proces taki powinien być planowany i wpierany przez szkolenia w nabywaniu nowych umiejętności. Ułatwia to odnalezienie się pracowników na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne, jeżeli w filmie występują związki zawodowe, ponieważ takie plany ułatwiają wypracowanie wspólnego stanowiska. Odpowiednia komunikacja pomiędzy pracownikami ułatwia rotacje i stwarza dogodne warunki do podnoszenia kompetencji.

Indywidualne podejście przy zwolnieniach pracowników szczebla kierowniczego

Firma, zmieniając strukturę organizacyjną, często tworzy nowe stanowiska kierownicze i likwiduje zbędne. Ze względu na kompetencje i specyfikę pracy, kadra kierownicza ma trudności ze znalezieniem nowych etatów. Wiąże się to z długotrwałym poszukiwaniem pracy ze względu na mniejszą ilość ofert kierowanych przez pracodawców. Tu również firmy doradcze mogą pomóc przy zażegnaniu sytuacji kryzysowych, tworząc wewnętrzny rynek pracy tak, aby była możliwość migracji pomiędzy działami. W tym wypadku zarówno pracownicy szczebla kierowniczego, jak i firmy korzystają na tym programie i nie następuje osłabienie potencjału kapitału ludzkiego. Jednocześnie z ofertami należy rozwijać systemy komunikacji ułatwiającej wskazywanie oczekiwanych co do kierunków rozwoju firmy.