Przejdź do treści

W jaki sposób przedłużyć resurs suwnicy?

  • przez

Suwnice to urządzenia, które są narażone na awarie, spore obciążenia i wymagają nieustannego weryfikowania stanu technicznego. Właśnie z tego względu wykonywany jest resurs. Co warto o nim wiedzieć i jakie parametry są brane pod uwagę przy jego obliczaniu? Kiedy konieczna jest modernizacja suwnicy i w jaki sposób przebiega?

Czym jest resurs?

Resurs to nic innego jak okres użyteczności danego urządzenia technicznego. Przegląd suwnic dotyczy sprawdzenia wszystkich parametrów technicznych urządzenia, które pozwalają określić liczbę zrealizowanych cykli pracy urządzenia, a także zweryfikować stan obciążenia UTB w czasie trwania eksploatacji suwnicy, ale z uwzględnieniem czasu, w którym była użytkowana. Polega przede wszystkim na określeniu czy suwnica nadaje się jeszcze do dalszego eksploatowania.

Resurs suwnicy określa się na podstawie stanu technicznego suwnicy, stopnia bezpieczeństwa i ocenia stan wysłużenia urządzenia. Brany pod uwagę jest również dotychczasowy czas eksploatacji suwnicy wraz z zapewnieniem urządzeniu bezpiecznej pracy i odpowiedniego działania. Jest on wymagany przez Urząd Dozoru Technicznego, zanim nastąpi okresowy przegląd suwnicy i zostanie ona dopuszczona ponownie do dalszego działania. Dla wielu maszyn przemysłowych Urząd Dozoru Technicznego określa resurs jako 10 lat użytkowania maszyny. Może to być również czas, gdy maszyna jest eksploatowana przez np. 9 tysięcy godzin.

W jaki sposób obliczyć resurs?

Do obliczenia resursu suwnicy wystarczy znajomość parametrów technicznych takich jak:

  • obciążenie maszyny stosowane w trakcie wszystkich cykli pracy;
  • ilość i długość cykli eksploatowania urządzenia;
  • wysokość podnoszenia urządzenia podczas pracy.

Każda suwnica ma określony przez producenta tzw. okres żywotności (UTB), który jest określany w milionach cykli pracy i uwzględnione w tym jest również obciążenie znamionowe maszyny.

Jednak każda z nich może mieć zupełnie inaczej określone parametry pracy, a także charakteryzować się odmienną żywotnością. Takie informacje zwykle określa producent suwnicy lub informują o tym specjalne tablice znamionowe znajdujące się na wciągniku lub na suwnicy. Dla mechanizmów suwnicy jest to po prostu określona ilość godzin pracy wraz z uwzględnieniem wyznaczonego obciążenia znamionowego. Warto śledzić resurs suwnicy, aby uniknąć sytuacji, gdy praca suwnicy nagle zostanie zatrzymana automatycznie ze względu na konieczność wykonania przedłużenia resursu.

Jak przedłużyć resurs suwnicy?

Przedłużenie resursu suwnicy to wydłużenie terminu dalszej eksploatacji maszyny, ale musi ona najpierw spełnić wymogi Urzędu Dozoru Technicznego i wszelkie normy bezpieczeństwa, by było to możliwe dalsze jej użytkowanie. Jeśli eksploatujący maszynę przekroczy resurs suwnicy, to może zlecić przegląd suwnicy, aby wykryć jej ewentualne nieprawidłowości, zlecić naprawę i wyliczenie nowego resursu.

Obowiązek określenia resursu suwnicy spoczywa na właścicielu maszyny. Jeśli nie jest on znany i osoba użytkująca maszynę nie jest w stanie wykonać konkretnych obliczeń, wystarczy podać informacje zgodnie ze stanem faktycznym i praktyką inżynierską.

Jak przebiega modernizacja suwnic?

Modernizacja suwnicy wymaga nie tylko znajomości parametrów technicznych urządzenia i wiedzy o budowie takich maszyn, ale również tego, jakie części do suwnic wybrać i jak powinna być przeprowadzona konserwacja suwnicy, aby była bezpieczna dla operatorów. Naprawa wciągnika czy naprawa suwnicy to usługi, które profesjonalnie realizuje firma Konecranes. Usługi związane z konserwacją naprawczą dotyczą napraw planowanych, jak i tych, które są wstępnie zatwierdzone specjalnym upoważnieniem. Najpierw specjaliści ustalają wszelkie zalecenia dotyczące naprawy urządzenia, a potem na podstawie programów serwisowych suwnic określają działania naprawcze. Konecranes stosuje autorską metodę oceny ryzyka i zaleceń w takich przypadkach i wykorzystuje do tego specjalną zdalną technologię, która pozwala znaleźć przyczyny awarii.

Naprawa suwnicy przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem i jest możliwa również wtedy, gdy wystąpiła poważna awaria maszyny. Połączenie wiedzy technicznej o maszynach, kompleksowych usług naprawczych i fachowego doradztwa sprawia, że warto powierzyć naprawę suwnicy właśnie Konecranes. Taka usługa jest również realizowana na wezwanie, a doświadczeni technicy zrobią wszystko, aby jak najszybciej pozbyć się przyczyny awarii maszyny, która wstrzymuje prace produkcyjne.

Profesjonalna modernizacja suwnic dla firm

Modernizacja suwnic to również rozwiązanie przeznaczone dla firm z branży przemysłowej i budowlanej, które potrzebują skorzystać z fachowej obsługi i praktyki, aby jak najszybciej pozbyć się przyczyny awarii maszyny i móc rozpocząć pracę z pomocą tego typu urządzeń. Na szczególne ryzyko awarii w suwnicach narażony jest mechanizm, który odpowiada za podnoszenie ciężkich przedmiotów, dlatego to zwykle on ma resurs jako pierwszy ze wszystkich mechanizmów suwnicy.