Przejdź do treści

Usługi transportowe a rodzaje transportu – co musisz wiedzieć?

  • przez

Większości z nas wydaje się, iż doskonale wiemy czym jest transport, jak działa firma transportowa, jak zdefiniować pojęcie „usługa transportowa”. Pomimo tego, iż terminologia ta wydaje się dosyć oczywista – rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Pojęcia te są często bliskoznaczne dlatego też trzeba uważnie i szczegółowo je rozróżniać.

Usługa transportowa – definicja i jakość usług transportowych

Usługą transportową można nazwać czynność, która doprowadziła do konsumpcji przez klientów. Oznacza to, że by dane działania można było nazwać usługą transportową, to musi ona zostać zakończona (wykonana). Co istotne – usługi transportowej nie można ocenić przed jej zakończeniem i jednocześnie nie można jej udoskonalić po zakończeniu. Jakość usługi transportowej również nie może być oceniana przed doręczeniem. Usługi transportowe muszą być realizowane przez firmy transportowe na jak najwyższym poziomie po to, by zapewnić Klientowi pełną satysfakcję. Od czego zależy poziom (jakość) usług transportowych? Przede wszystkim od konkurencyjności na rynku, a co się z tym wiąże – od chęci zrealizowania  usługi lepiej aniżeli konkurencja. W związku z tym firmy transportowe nie tylko dbają o Klienta starając się zapewnić mu jak najlepszą opiekę, ale także oferują szereg usług dodatkowych. Muszą także dbać o terminowość dostaw i brak uszkodzeń towaru w trakcie jego transportu. Oczywiście ogromne znaczenie ma także ubezpieczenie, jakie posiada firma transportowa – Klienci zwracają  na to szczególną uwagę, gdyż ważne jest dla nich odszkodowanie, jakie mogą dostać na skutek ewentualnego uszkodzenia towaru.

Jeżeli szukasz firmy transportowej, to koniecznie zapoznaj się z ofertę Rudniccy – Magetra

Rodzaje transportu

Firma transportowa w prowadzonych działaniach i po to, by zrealizować cel (czyli dostarczyć towary do określonego punktu) wykorzystuje różne rodzaje transportu. Rodzajów transportu jest bardzo wiele – kategorie dzielą się na podkategorie. Pierwsza kategoryzacja przebiega ze względu na zastosowaną gałąź transportu, czyli transport śródlądowy, transport morski, transport kolejowy, transport drogowo-samochodowy, transport lotniczy, transport rurociągowy. Druga klasyfikacja uwzględnia przedmiot podlegający przewozowi: transport pasażerski i transport towarowy. Trzecia klasyfikacja uwzględnia sposób zorganizowania przewozu: transport regularny (stałe kursy) i transport nieregularny. Czwarta kategoria to podział transportu ze względu na zastosowane jednostki ładunkowe (transport konwencjonalny i multimodalny). Piąty podział to podział ze względu na rodzaj obsługiwanych transakcji (transport krajowy i międzynarodowy). Dodatkowo transport dzieli się z uwagi na wielkość przesyłki (całopojazdowy, zbiorowy, drobnicowy), ciągłość przebiegu procesu transportowego (bezpośredni, wielogałęziowy, łamany), odległość pokonywaną w trakcie transportowania dóbr (bliski, średni, daleki), dostępność transportu (publiczny i własny) oraz ze względu na formę własności przewoźnika (prywatny, państwowy, współdzielczy).