Przejdź do treści

Umowa o zakazie konkurencji w polskim prawie

  • przez

umowa o zakazie konkurencji w polskim prawiePracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami pracowników podpisując z nimi umowy o zakazie konkurencji. Może być zawarta ona na czas trwania stosunku pracy, jak i na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę. Co jeszcze warto wiedzieć o umowie o zakazie konkurencji? Podpowiadamy poniżej.

Regulacje prawne dotyczące umowy o zakazie konkurencji

Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 101(1) – 101(4) Kodeksu pracy. Poszczególne artykuły poruszają wszystkie najważniejsze kwestie, które są z nim związane. Tego rodzaju przepisy nie zawsze łatwe są do zrozumienia  w takim przypadku przed podpisaniem umowy warto skorzystać na przykład z artykułów na blogach prawniczych lub skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w dziedzinie prawa pracy. Bardziej szczegółowe opracowanie umowy o zakazie konkurencji można znaleźć tutaj: https://adwokatspiewak.pl/umowa-o-zakazie-konkurencji/.

W Kodeksie pracy znaleźć można informacje dotyczące formy umowy, obszaru jej obowiązywania, wynagrodzenia szkód związanych z naruszeniem umowy, czy też o jej ustaniu i rozwiązaniu.

Umowa o zakazie konkurencji — podstawowe informacje

Celem owej umowy jest zabezpieczenie pracodawcy prowadzącego działalność jako podmiot gospodarczy. Jest ona odrębna od umowy o pracę, jednak odrębność ta dotyczy treści umowy, a nie jej formy. To oznacza, że umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w osobnej umowie, ale równie dobrze może być klauzulą w umowie o pracę. Pracodawca nie może zakazać wszelkiej działalności, a jedynie działalności konkurencyjnej. Zakres ten powinien być ograniczony konkretnie oraz jak najbardziej precyzyjnie. Warto wiedzieć, że zawarcie umowy o pracę można uzależnić od zawarcia umowy o zakazie konkurencji, a odmowa podpisania takiej umowy jest wystarczającą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

co powinna zawierac umowa o zakazie konkurencji

Co w umowie o zakazie konkurencji powinno się znaleźć?

Aby umowa była dla obu stron wiążąca musi zawierać kilka podstawowych elementów. Należy w niej wskazać kwestie takie jak:

  • strony umowy,
  • czas jej obowiązywania,
  • zakres zakazu konkurencji — rodzaj, zasięg terytorialny i forma prawna,
  • rodzaj działań — zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności może dotyczyć działalności już prowadzonej, ale i też tej dopiero zaplanowanej.

Co więcej, jeżeli w umowie o zakazie konkurencji nie podano dokładnego terytorium objętego zakazem, należy przyjąć, że jest to obszar działalności pracodawcy, który może jeszcze ulegać zmianom. Istotne jest również to, że jeśli pracownik zawarł umowę o zakazie konkurencji, nie ma znaczenia, czy wykonywane przez niego konkurencyjne działania mają charakter odpłatny, czy nie. Umowa o zakazie prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy, jak i umowa o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu stosunku pracy muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

You may also like