Szkolenie z optymalizacja layout’u firmy

Szkolenie z optymalizacji Layoutu firmy

Głównym celem szkolenia jest analiza przepływów na podstawie optymalizacji layout'u

Program szkolenia SMED

 • Otwarcie szkolenia 
 • Bieżąca sytuacja firmy
 1. Bieżący layout zakładu
 2. Wykorzystanie powierzchni
 3. Główne wyzwania i ograniczenia

 • Analiza przepływów wartościowych (Value Flow Analysis)

 1. Czym jest analiza wartości przepływów
 2. Jak layout wpływa na wydajność i koszty operacyjne
 3. Gdzie kryją się oszczędności finansowe firmy
 4. Layout a koszty logistyki wewnętrznej

 • Wartość dodana i marnotrawstwo 

 1. Czym jest wartość w layoucie firmy,
 2. 7 rodzajów marnotrawstwa
 3. Jak efektywnie wykorzystać powierzchnię dostępną
 4. Redukcja kosztów poprzez minimalizację zewnętrznych powierzchni

 • Czynniki wpływające na zapotrzebowanie na powierzchnię

 1. Model produkcji (push / pull)
 2. Serie i wielkości partii wykonywanych
 3. Planowania i harmonogramowanie zleceń

 • Narzędzia usprawniające przepływ

 1. 5S – redukcja powierzchni zajmowanej
 2. VSM – Mapowanie Strumienia Wartości 
 3. Optymalizacja zapasów międzyoperacyjnych WIP
 4. Optymalizacja logistyki wewnętrznej i przepływów
 5. Inne możliwości usprawnień


Read More

Follow us on Facebook!