Przejdź do treści

Prowadzenie księgowości firmy i nie tylko – jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

  • przez

Kompleksowa obsługa firm w zakresie finansów to nie jedyna usługa świadczona przez biura rachunkowe. Co jeszcze znaleźć można w ofercie nowoczesnych biur?

Księgowość firmy

Prowadzenie księgowości firmy to nadal najczęściej wybierana przez klientów usługa świadczona przez biura rachunkowe. Na czym w praktyce polega prowadzenie księgowości? To podejmowanie wszelkich czynności, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia się z urzędem skarbowym z tytułu prowadzenia działalności. W zależności od sposobu formy opodatkowania i prowadzenia ewidencji sprowadza ono się m.in. do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, rozliczania ryczałtu, czy prowadzenia pełnej księgowości. W ramach prowadzenia księgowości firmy biuro rachunkowe zajmuje się także comiesięcznym wyliczeniem należnego podatku, a także przygotowaniem odpowiedniej deklaracji.

Nowoczesne biura rachunkowe postrzegają ponadto prowadzenie księgowości jako wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów także w zakresie wsparcia w kierowaniu finansami firmy. Wskazanie alternatywnych możliwości i wybór optymalnych rozwiązań to cechy dobrze działającego zespołu księgowych.

Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzenie księgowości firmy często nierozerwalnie związane jest z obsługą kadrowo-płacową. W zakresie podejmowanych działań mieści się przede wszystkim prowadzenie i ewidencja czasu pracy pracowników, prowadzenie ich akt osobowych, rozliczanie należnych urlopów, czy wykonywanie czynności związanych z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Ważnym elementem obsługi kadrowo-płacowej przez biuro rachunkowe jest też prowadzenie rozliczeń w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niektóre spośród biur, czego przykładem jest biuro 5plus.coml.pl, zajmują się także prowadzeniem rejestru szkoleń BHP.

Obsługa płacowa obejmuje także przygotowanie przez księgową rozliczenia i ewidencję wynagrodzenia należnego pracownikom.

Usługi doradcze

Usługi doradcze, które pozwolą podjąć najbardziej optymalne w danej sytuacji decyzje to usługa, którą klienci biur rachunkowych cenią coraz bardziej. Chodzi tu zarówno o szeroko rozumiane doradztwo księgowe, jak i wsparcie z zakresu prawa podatkowego. Mimo że księgowa nie może z formalnego punktu widzenia świadczyć usług doradztwa podatkowego, to jednak wiedza i zdobyte doświadczenie mogą być dla klientów niezwykle pomocne.

Jakie jeszcze usługi doradcze świadczą biura rachunkowe? Doradztwo biznesowe i finansowe oferowane na podobnych zasadach, jak usługi niezależnych ekspertów, czy wsparcie przy wyborze doradcy prawnego – adwokata, radcy prawnego lub notariusza to coraz bardziej popularne wsparcie ze strony biur.

Rozliczenia roczne

Biuro rachunkowe przygotuje także rozliczenie roczne. Warto zaznaczyć, że może być to usługa świadczona w ramach stałej współpracy, jak i dodatkowa czynność zlecona profesjonalnej księgowej. W ofercie znaleźć można zarówno rozliczenia roczne PIT krajowego oraz zagranicznego.

Biura rachunkowe oferują również swoją pomoc w przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych firmom, na których spoczywa taki obowiązek.

Wsparcia przy założeniu działalności

Warto pamiętać, że pomoc profesjonalnej księgowej może być niezwykle przydatna już na etapie zakładania działalności gospodarczej. Wybór optymalnej, ale i dopuszczalnej prawem formy opodatkowania, wsparcie podczas rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja do VAT to tylko niektóre spośród usług, które świadczą biura rachunkowe.