PIT i CIT – jak rozliczać w 2021 roku?

Team work process. young business managers crew working with new startup project. labtop on wood table, typing keyboard, texting message, analyze graph plans.

Nowy rok przywita podatników obszernymi zmianami w dotychczasowych sposobach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawy nowelizujące zarówno PIT, jak i CIT został podpisane przez prezydenta już jakiś czas temu, a dokładnie 28 listopada 2020 roku. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Co obejmują wprowadzone nowości? Wyjaśniamy, na co należy się przygotować.

PIT i CIT – nowe instytucje

Nowelizacja podatku dochodowego od osób prawnych zawiera między innymi dwa nowatorskie rozwiązania, niezdane dotychczas przez polski system prawny. Zmienione ustawy przewidują dwa przeciwstawne rozwiązania prawa podatkowego. Pierwszy z nich to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, zwany inaczej estońskim CIT. Alternatywę stanowi specjalny fundusz inwestycyjny. Obie propozycje zostały wprowadzone z myślą o ułatwieniu podatnikom corocznych rozliczeń – wyjaśnia specjalista prowadzący szkolenia podatkowe z firmy RewolucjaUmyslow.pl.

Estoński CIT

Zmiany w CIT na 2021 rok obejmują możliwość rozliczenia się przez spółki za pomocą estońskiego CIT. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru pomiędzy opodatkowaniem w tradycyjny sposób, a właśnie opartym na nowych zasadach. Estoński CIT polega na tym, że jego zapłata następuje dopiero w momencie wypłaty zysków z firmy. Oznacza to, że zapłata podatku będzie przesunięta w czasie do chwili wspomnianej wypłaty. Z innowacyjnego rozwiązania skorzystają spółki kapitałowe, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Do estońskiego CIT uprawnione będzie przedsiębiorstwo, którego roczny zamknie się w 100 milionach złotych. Stawka podatku wyniesie 15% dla małego podatnika i 25% dla pozostałych.

Specjalny fundusz inwestycyjny

Instytucja ta umożliwia bardziej sprawne rozliczenie w kosztach podatkowych amortyzacji środków trwałych, czyli stopniowego zużycia składników majątków, poprzez odpisy amortyzacyjne. Koniecznym jest jednak utworzenie planu i funduszu inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu specjalnego funduszu amortyzacyjnego określone środki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dzieje się to w momencie przekazania ich na dedykowany rachunek w banku. W ten sposób będą mogły rozliczyć się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjne, z zastrzeżeniem, że ich udziałowcy albo akcjonariusze to osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele bądź beneficjenci fundacji, trustu, podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Dodatkowo podmioty te muszę spełnić ustawowe przesłanki, między innymi dotyczące poziomu zatrudnienia.

PIT i CIT – pozostałe zmiany

Ustawodawca w reformie podatkowej przewidział również ograniczenia dotyczące stosowania tzw. ulgi abolicyjnej. Jest to zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od dochodów zagranicznych. W 2021 roku maksymalna kwota, którą będzie można odliczyć od podatku dochodowego wyniesie 1 360 złotych. Zastosowane rozwiązanie ma wpłynąć na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Wynika to z faktu, że w obecnym stanie prawnym zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik, który osiąga przychody za granicą, nie płaci podatku ani w Polsce, ani w kraju, w którym ten dochód osiągnął. Co więcej, od maja przyszłego roku podatkiem dochodowym od osób prawnych zostaną objęte również spółki komandytowe. Komandytariusz jednak, po spełnieniu szeregu warunków, będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Wyniesie ona 60 tysięcy złotych. Więcej zaś można dowiedzieć się z lektury poradnika dla księgowych.

Follow us on Facebook!