Przejdź do treści

PIT i CIT – jak rozliczać w 2021 roku?

  • przez

Team work process. young business managers crew working with new startup project. labtop on wood table, typing keyboard, texting message, analyze graph plans.

Nowy rok przywita podatników obszernymi zmianami w dotychczasowych sposobach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawy nowelizujące zarówno PIT, jak i CIT został podpisane przez prezydenta już jakiś czas temu, a dokładnie 28 listopada 2020 roku. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Co obejmują wprowadzone nowości? Wyjaśniamy, na co należy się przygotować.

PIT i CIT – nowe instytucje

Nowelizacja podatku dochodowego od osób prawnych zawiera między innymi dwa nowatorskie rozwiązania, niezdane dotychczas przez polski system prawny. Zmienione ustawy przewidują dwa przeciwstawne rozwiązania prawa podatkowego. Pierwszy z nich to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, zwany inaczej estońskim CIT. Alternatywę stanowi specjalny fundusz inwestycyjny. Obie propozycje zostały wprowadzone z myślą o ułatwieniu podatnikom corocznych rozliczeń – wyjaśnia specjalista prowadzący szkolenia podatkowe z firmy RewolucjaUmyslow.pl.

Estoński CIT

Zmiany w CIT na 2021 rok obejmują możliwość rozliczenia się przez spółki za pomocą estońskiego CIT. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru pomiędzy opodatkowaniem w tradycyjny sposób, a właśnie opartym na nowych zasadach. Estoński CIT polega na tym, że jego zapłata następuje dopiero w momencie wypłaty zysków z firmy. Oznacza to, że zapłata podatku będzie przesunięta w czasie do chwili wspomnianej wypłaty. Z innowacyjnego rozwiązania skorzystają spółki kapitałowe, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Do estońskiego CIT uprawnione będzie przedsiębiorstwo, którego roczny zamknie się w 100 milionach złotych. Stawka podatku wyniesie 15% dla małego podatnika i 25% dla pozostałych.

Specjalny fundusz inwestycyjny

Instytucja ta umożliwia bardziej sprawne rozliczenie w kosztach podatkowych amortyzacji środków trwałych, czyli stopniowego zużycia składników majątków, poprzez odpisy amortyzacyjne. Koniecznym jest jednak utworzenie planu i funduszu inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu specjalnego funduszu amortyzacyjnego określone środki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dzieje się to w momencie przekazania ich na dedykowany rachunek w banku. W ten sposób będą mogły rozliczyć się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjne, z zastrzeżeniem, że ich udziałowcy albo akcjonariusze to osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele bądź beneficjenci fundacji, trustu, podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Dodatkowo podmioty te muszę spełnić ustawowe przesłanki, między innymi dotyczące poziomu zatrudnienia.

PIT i CIT – pozostałe zmiany

Ustawodawca w reformie podatkowej przewidział również ograniczenia dotyczące stosowania tzw. ulgi abolicyjnej. Jest to zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od dochodów zagranicznych. W 2021 roku maksymalna kwota, którą będzie można odliczyć od podatku dochodowego wyniesie 1 360 złotych. Zastosowane rozwiązanie ma wpłynąć na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Wynika to z faktu, że w obecnym stanie prawnym zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik, który osiąga przychody za granicą, nie płaci podatku ani w Polsce, ani w kraju, w którym ten dochód osiągnął. Co więcej, od maja przyszłego roku podatkiem dochodowym od osób prawnych zostaną objęte również spółki komandytowe. Komandytariusz jednak, po spełnieniu szeregu warunków, będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Wyniesie ona 60 tysięcy złotych. Więcej zaś można dowiedzieć się z lektury poradnika dla księgowych.