Przejdź do treści

Magazyny przyszłości. Kilka technologii, które zrewolucjonizują logistykę wewnętrzną.

  • przez
573views

Przez minione lata technologie zmieniały logistykę wewnętrzną w ograniczonym zakresie. Cały czas do chwili obecnej dominującym modelem magazynu jest magazyn „goods to man”. Jednak ten model się zmienia.

System WMS- konieczny standard

System zarządzania magazynem (system WMS) to niezbędne minimum w świecie dzisiejszej logistyki. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania  możliwym staje się pełna kontrola nad całością przebiegu procesu magazynowego od przyjęcia towaru na magazyn, przez składowanie, aż po proces wydania towaru do Klienta (wraz z pakowaniem i wysyłką). W dobie szybko zmieniających się warunków rynkowych, dużej różnorodności asortymentowej, ogromnej presji na błyskawiczną realizację zamówień oraz ograniczeniom w dostępie do siły roboczej logistykę wewnętrzną czekają zmiany.

3 trendy technologiczne, które zmienią oblicze logistyki

W naszym przekonaniu kluczowe zmiany w obszarze logistyki i magazynowania będą 3 technologie:

– automatyka magazynowa: w ramach szerokiego pojęcia automatyki magazynowej wyróżnić należy wszelkie rozwiązania sprzętowe i softwarowe, które prowadzą do zastąpienia pracy ludzkiej przez pracę automatyczną. Do tego typu zastosowań zaliczamy systemy automatycznego odczytu kodu kreskowego, kodu 2D, czy systemy odczytu bazujące na technologii RFID, systemy wymiarowania produktów. Automatyzacja w szerszym rozumieniu to również systemy automatycznego składowania i transportu wewnętrznego oraz urządzenia sortujące.

– robotyka magazynowa: ostatnie miesiące przynoszą dynamiczny rozwój rozwiązań do automatycznego transportu wewnętrznego oraz kompletacji. Tego typu urządzenia to roboty- autonomiczne pojazdy, poruszające się po magazynie bez udziału człowieka, po ściśle określonej trasie. W bardzo zaawansowanej formie tego typu pojazdy mogą prowadzić również kompletację całopaletową lub pełnoopakowaniową.

 – systemy IT zintegrowane z urządzeniami informatycznymi- Internet rzeczy (IoT): technologia Internetu rzeczy bazuje na sieci urządzeń połączonych poprzez wykorzystanie Internetu. Gigantyczny postęp w rozwoju czujników powoduje, że nie ma już właściwie urządzenia, które nie może być częścią sieci. Połączenie poszczególnych komponentów z pewnością wzmocni bezpieczeństwo planowania i egzekucji  w logistyce.

HIT-Kody Kreskowe- sprawdzony partner w integracji systemów automatycznej identyfikacji

Poznański integrator systemów IT dla logistyki już od ponad 20 lat wdraża rozwiązania wspierające procesy logistyki wewnętrznej. System WMS wdrażany przez poznańską firmę funkcjonuje z powodzeniem u ponad 50 Klientów, a rozwiązania sprzętowe automatyzujące procesy logistyczne zostały wdrożone w całej Europie.

You may also like