Przejdź do treści

Lista kontrolna audytu magazynu i najlepsze praktyki

 • przez

Profesjonalny audyt magazynu odpowiada na pytanie: “Czy nasze procedury spełniają obecne wymagania operacyjne?” Obiektywnie bada, ocenia i analizuje wcześniejsze wyniki i możliwe ulepszenia. Może przeprowadzić go dział albo audytor wewnętrzny lub zewnętrzny. Powinien zakończyć się raportem, który wyszczególni mocne i słabe strony oraz zasugeruje ulepszenia.

Lista kontrolna audytu

Prawidłowo wypełniony raport zapewni pełny zestaw analiz danych. Można go wykorzystać do pomiaru ciągłego doskonalenia. Obejmuje profile zamówień, produktywności i zapasów, a także inne przydatne wskaźniki operacyjne. Koncentruje się na każdym obszarze funkcjonalnym, od odbioru przez wysyłkę.

Poniżej znajduje się lista kontrolna audytu magazynu. Pokazuje, co powinien obejmować:

 • obecny poziom oraz optymalna wydajność i przepustowość,
 • układ logistyczny i przepływ materiałów,
 • bezpieczeństwo, ochrona i utrzymanie magazynu,
 • możliwości funkcjonalne i wydajność systemu,
 • wskaźniki wydajności obsługi klienta,
 • analizy produktywności,
 • sprzęt do przechowywania i przenoszenia,
 • dokładność prognozowania zapasów,
 • możliwe obszary do poprawy,
 • kompleksowy raport wraz z zaleceniami.

Zdefiniuj potrzeby audytu

Zastanów się, co chcesz faktycznie skontrolować. Na przykład spółka publiczna może się skoncentrować na wycenie zapasów w celu ujawnienia danych finansowych. Natomiast firma prywatna może się bardziej skupić na poprawie wydajności procesów magazynowych.

Jeśli prowadzisz działalność e-commerce, zwróć uwagę na to, czy magazynie rzeczywiście działa sprawnie.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt magazynu?

Niezależnie od tego, czy jest przeprowadzany przez audytora wewnętrznego, czy firmę zewnętrzną, [link]audyt logityczny magazynu[/link] ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na ustanowienie zrównoważonych standardów i ciągły dostęp do wiarygodnych danych.

Audyt ułatwia również podejmowanie strategicznych i zarządczych decyzji. Określa, co można poprawić, a gdzie wyeliminować źródła nieefektywności. Profesjonalny raport z audytu powinien zawierać sugestie dotyczące poprawy wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Konfiguracja procesu oceny magazynu

Osoby przeprowadzające badanie muszą być obiektywne podczas analizowania wyników osiągniętych w przeszłości i możliwych ulepszeń. Audytor powinien zacząć od zebrania zarówno danych jakościowych, jak i ilościowych od kluczowych pracowników magazynowych oraz innych działów, takich jak obsługa klienta i IT.

Po zebraniu danych wymagana jest dogłębna analiza danych w celu oceny, czy istnieją jakiekolwiek nieefektywności lub ryzyka. Teraz zespół audytorski może przygotować raport zawierający rekomendacje, oceny ryzyka i dalsze kroki.

Zmiany projektowe i wdrożenie

Wszelkie zmiany, które należy wprowadzić, zapisz i przedyskutuj z zespołem. Dzięki temu możesz zastosować podejście dwufazowe. Faza pierwsza obejmuje analizę. Twój zespół znajduje poważne problemy, które trzeba naprawić. Faza druga koncentruje się na wdrożeniu zaleceń. Często wnioski z audytu logistycznego, powodują zmianę wymagań dla systemu informatycznego, jakim jest niewątpliwie system WMS.

Powtórz w razie potrzeby

Audyty magazynowe powinny być przeprowadzane regularnie, by zapewnić ciągłość operacji. W zależności od wielkości magazynu organizuj je co kilka tygodni lub co kwartał. Ciągłe doskonalenie jest kluczowe i nigdy się nie kończy.