Przejdź do treści

Jakie są rodzaje przemysłu w Polsce

  • przez

Polski przemysł to ta część polskiej gospodarki, która wytwarza i dostarcza dobra i usługi. Zwykle dzieli się na trzy sektory: rolnictwo, przemysł i usługi.

Czym jest polski przemysł i do czego jest nam potrzebny

Polska gospodarka od kilkunastu lat rozwija się bardzo szybko. Ogromnie rozwinął się również polski sektor przemysłowy, który jest obecnie jedną z najważniejszych części gospodarki narodowej. Polskie firmy bardziej niż kiedykolwiek szukają sposobów na usprawnienie swojej działalności poprzez inwestycje w technologię i badania, które zaowocują lepszą przyszłością gospodarczą Polski. Polska ma nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących i rezerwy złota w wysokości ponad 38,7 mld USD. Więcej informacji na stronie https://gazelebiznesowe.pl/category/przemysl/. Ma najwyższy wskaźnik zadłużenia do PKB w Europie i jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów na świecie, z długiem publicznym równym 129% PKB w 2011 roku. Według rankingu ryzyka kraju The Economist Intelligence Unit z 2015 roku, Polska jest jednym z pierwszej trójki najbardziej ryzykownych miejsc do inwestowania. W październiku 2016 polska gospodarka wzrosła o 3% rok do roku.

Branża w Polsce w sektorze finansowym

Polska jest krajem w Europie Środkowej. Jest członkiem Unii Europejskiej i NATO i jest uważana za jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE. Polski sektor finansowy od lat stabilnie się rozwija, a Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla inwestorów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Polski sektor bankowy jest silny, w Polsce działa ponad 100 banków. Pięć największych banków odpowiada za ponad 50% wszystkich aktywów bankowych, ale istnieje szereg mniejszych banków, które oferują bardziej wyspecjalizowane usługi. Polska to kraj z 38,5 milionami mieszkańców. Ma gospodarkę o wysokich dochodach, która jest szóstą co do wielkości w Unii Europejskiej i ma jeden z najwyższych standardów życia na świecie.

Przemysł w Polsce w sektorze wytwórczym

Polski przemysł wytwórczy jest ważnym sektorem gospodarki kraju, wytwarza około 17% PKB, zatrudnia ponad 2 miliony osób i generuje 200 miliardów dolarów przychodów. Sektor obejmuje górnictwo, budownictwo, produkcję żywności, produkcję odzieży, produkcję chemiczną i rafinację ropy naftowej. Polska doświadczyła boomu produkcyjnego w latach 2007 i 2008, przy czym produkcja wzrosła odpowiednio o 9,8% i 10,9% tylko w tych dwóch latach. Odnotowano również wzrost liczby polskich firm wchodzących na rynki międzynarodowe od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r., z ponad 2900 polskich firm założonych za granicą w czerwcu 2008 r.