Przejdź do treści

Jak wygląda zatrudnienie pracownika? Biuro rachunkowe

  • przez

Wielu przedsiębiorców decyduje się zatrudnić w swojej firmie pracowników na pełny bądź też niepełny etat. Zanim jednak pracownik zostanie dopuszczony do wykonywania obowiązków, należy dopełnić szeregu formalności. Oto, co warto wiedzieć w kwestii zatrudniania pracowników.

Wybór formy zatrudnienia

Na początku każdy przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej formie zamierza zatrudnić pracownika i w jakim wymiarze czasu pracy. Podstawową formą zatrudniania jest oczywiście umowa o pracę, choć pracodawca może również podpisać umowę zlecenie bądź o dzieło. Warto wiedzieć, że umowa o pracę cechuje się przede wszystkim wykonywaniem obowiązków w określonym czasie i miejscu oraz pod kierownictwem. Jeżeli więc występują powyższe przesłanki, nie ma możliwości podpisania z pracownikiem umowy zlecenia bądź o dzieło. Umowa o pracę musi również określać wymiar czasu pracy. Należy więc zastanowić się, czy pracownik będzie potrzebny w firmie w pełnych wymiarze godzin czy też jedynie na pewną część etatu. Co ważne, umowa o pracę powinna być podpisana przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków.

Badania lekarskie i szkolenie BHP

Pracodawca, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, musi przeprowadzić szkolenie BHP oraz wysłać pracownika na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Przeprowadzanie szkolenia BHP można powierzyć firmie zewnętrznej, na co też spora część pracodawców się decyduje. Co istotne, czas szkolenia wliczany jest do czasu pracy, tak samo jak czas, w którym pracownik wykonuje badania lekarskie (w miarę możliwości). Pracodawca musi wystawić skierowanie na badania, wskazać placówkę, w której pracownik ma je wykonać i pokryć ich koszty. Badania wykonywane są tylko w tym zakresie, jaki jest wymagany na dane stanowisko pracy. Badania lekarskie są obowiązkowe jedynie w stosunku do pracowników, nie dotyczą zaś zleceniobiorców.

Zgłoszenie do ZUS

Pracownik musi zostać, w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia, zgłoszony przez pracodawcę do ZUS. Zgłoszenia tego należy dokonać za pomocą formularza ZUS ZUA. W przypadku umowy o pracę obowiązkowe jest opłacanie wszystkich składek, to znaczy:

• emerytalnej,

• rentowej,

• chorobowej,

• zdrowotnej,

• wypadkowej.

Jeżeli miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi przynajmniej minimalną stawkę krajową, pracodawca zobowiązany jest do opłacania za pracownika składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W określonych ustawowo przypadkach pracodawca może jednak skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FP oraz FGŚP. Składki ZUS muszą być co miesiąc obliczane (na podstawie wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik) oraz regulowane w odpowiednim terminie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje naliczeniem karnych odsetek ustawowych, które zobowiązany jest opłacić pracodawca.

Pomoc w zatrudnieniu i rozliczaniu pracowników

Zatrudnienie pracownika nie należy do łatwych zadań, ponieważ pracodawca zobowiązany jest wypełnić cały szereg formalności jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków, a także w trakcie trwania zatrudnienia. Z pomocą przychodzi biuro rachunkowe Poznań Onesta, którego oferta dostępna jest pod adresem biuro-onesta.pl. Pracownicy biura nie tylko poinformują pracodawcę o jego obowiązkach, ale i pomogą w ich wypełnieniu. Przedsiębiorcy powierzają również biuru miesięczne rozliczanie swoich pracowników, dzięki czemu zyskują pewność, że wynagrodzenie zostało wypłacone w odpowiedniej wysokości, a zobowiązania wobec ZUS odpowiednio wyliczone.

You may also like