Przejdź do treści

Jak wybrać odpowiednią metodę badań nieniszczących?

  • przez

Badania nieniszczące to inaczej badanie nieciągłości materiałowych, które mogą zagrażać produkcji i bezpieczeństwu ludzi. Jaki e badanie wybrać do procesu kontroli ciągłości materiału?

Wciąż rozwijający się przemysł metalurgiczny, który to jest nastawiony na produkcję różnorodnych urządzeń, obiektów i konstrukcji wykorzystuje mnóstwo różnorodnych procesów technologicznych. Wśród wielu z nich można wymienić: kucie, odlewanie, walcowanie czy spawanie. Każdy z nich obarczony jest możliwością powstania pewnych nieciągłości materiałowych, które to mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas eksploatacji. W związku z tym niezwykle istotne są badania nieniszczące, które to dają możliwość pozyskania cennych informacji na temat badanego produktu bez naruszania spójności jego struktury.

Na czym polegają badania nieniszczące?

Badania nieniszczące – NTD są bardzo istotne, bo umożliwiają one dotrzymanie najwyższych standardów technicznych w poszczególnych procesach produkcyjnych. Dzięki temu zagwarantowane jest w pełni bezpieczeństwo zarówno poszczególnych procesów, jak i podczas wykorzystania gotowych wyrobów.

Szereg procedur wykonywanych w poszczególnych laboratoriach badań nieniszczących umożliwia wykrycie wszelkich nieciągłości materiałowych bez uszkadzania próbki wykorzystywanej do badania.

Obecnie badania nieniszczące złączy spawanych i spoin są wykonywane z użyciem najnowocześniejszych metod. Zaawansowany sprzęt pomiarowy oraz wykwalifikowany personel dają pełną gwarancję precyzyjnego przeprowadzenia wszystkich czynności pomiarowych.

Bogata oferta obejmuje zarówno najprostsze badania wizualne, realizowane za pomocą nieuzbrojonego oka jak również z użyciem poszczególnych przyrządów optycznych.

Jak wybrać odpowiednią metodę badań nieniszczących?

Bania nieniszczące – NDT są wykonywane za pomocą kilku metod. W zależności od zastosowanej metody umożliwiają one wykrywanie niezgodności, zarówno wewnętrznych jak i powierzchniowych. Każda z nich posiada szereg istotnych plusów jak i minusów. Czasem bywa tak, że w przypadku badania określonego wyrobu dana metoda daje zadowalające rezultaty, a w przypadku kontroli innego elementu może okazać się zupełnie bezużyteczna.

Wybór w pełni skutecznej metody badań nieniszczących należy zawsze rozpatrywać indywidualnie w stosunku do poszczególnych wyrobów. Wybór właściwej metody zależy w dużej mierze od:

– zastosowanej metody spawania

– gatunku materiału rodzimego

– rodzaju złącza oraz jego wymiarów

– kształtu wykonanego elementu oraz stanu powierzchni

– rodzaju zastosowanej obróbki cieplnej

– obowiązujących lub uzgodnionych poziomów jakości wykonania

– spodziewanych rodzajów niezgodności spawalniczych oraz ich usytuowania

Jak wykonuje się badania wizualne?

Badania wizualne stanowią podstawowy oraz najtańszy sposób kontroli różnorodnych wyrobów, w tym również złączy spawanych. Polegają one na dokładnych oględzinach wzrokowych badanej powierzchni. Badania wizualne są zawsze obowiązkowo wykonywane przy wszelkiego rodzaju konstrukcjach, złączach spawanych, odlewach oraz odkuwkach. Ze względu na bardzo szybki czas przeprowadzania tego typu badań, niski koszt oraz dużą skuteczność są one zazwyczaj wykonywane w pierwszej kolejności. Badania wizualne można z powodzeniem wykorzystać w celu kontroli przygotowania elementu w procesie produkcyjnym, sprawdzania jakości w trakcie wytwarzania oraz do badania poszczególnych wyrobów gotowych.

Czym charakteryzują się badania magnetyczno – proszkowe?

Badania magnetyczno proszkowe – MT są bardzo często stosowane w celu wykrywania niezgodności powierzchniowych oraz podpowierzchniowych, które to znajdują się na niewielkiej głębokości w procesie badania poszczególnych materiałów ferromagnetycznych.

Wykrywanie niezgodności w połączeniach spawanych i pozostałych wyrobach poddawanych kontroli z użyciem tej metody polega na wzbudzaniu pola magnetycznego oraz na wykrywaniu magnetycznych strumieni rozproszenia, które to powstają nad miejscem występowania istotnych wad.

W badaniach magnetyczno – proszkowych do wykrycia pól rozproszenia wykorzystywany jest specjalny, ferromagnetyczny proszek. Metoda ta odznacza się ogromną skutecznością i pozwala na osiągnięcie pożądanych efektów w krótkim czasie. Z tego też względu metoda magnetyczno – proszkowa jest bardzo często wykorzystywana w przypadku przeprowadzania kontroli niestopowych oraz niskostopowych.

Na czym polegają badania ultradźwiękowe?

Badania ultradźwiękowe są jedną z tych metod badań nieniszczących, która umożliwiają wykrycie wszelkich nieciągłości wewnętrznych. Badania UT polegają na emisji w dany materiał fali ultradźwiękowej. Podczas badania odbita część wiązki po powrocie do głowicy badawczej zostaje przetworzona, a następnie pojawia się na ekranie defektoskopu w postaci impulsu świetlnego.

Badania ultradźwiękowe pozwalają na szybkie wykrycie wszelkich niedoskonałości materiałowych badanych elementów, wśród których można wymienić: pęknięcia, przyklejenia, pęcherze czy wtrącenia.

Tego typu badania doskonale sprawdzają się w przypadku wykrywania niezgodności płaskich. W celu dokonania kontroli jakości wyrobów metalowych często wykorzystuje się metodę echa. Ultradźwięki są bowiem dużo szybsze niż badania radiograficzne i dlatego mogą być z powodzeniem stosowane do kontroli grubych materiałów.

Badania nieniszczące NDT to doskonałe narzędzia pozwalające na rzetelną kontrolę jakości produkowanych wyrobów.