Przejdź do treści

Elektroniczna ewidencja czasu pracy – jakie są jej zalety?

 • przez

Kontrola czasu pracy to jeden z wielu obowiązków pracodawcy względem pracownika. Prowadzenie ewidencji czasu pracy dostarcza pracodawcy wiele cennych informacji, które można wykorzystywać zarządzając zasobami ludzkimi. Aby dane były precyzyjne i łatwo dostępne warto skorzystać z elektronicznego systemu rozliczania czasu pracy (RCP). Ewidencja czasu pracy i rozliczanie pracowników, podobnie jak inne procesy w firmach, wymagają automatyzacji. Gwarantuje ona ułatwienie zbierania danych i – co równie ważne – daje pracodawcy pewność, że są informacje są rzetelne oraz nieobarczone błędami.

System rozliczania czasu pracy RCP umożliwia m.in.:

 • weryfikację rzeczywistego czasu pracy,
 • po zintegrowaniu z dedykowanym systemem rejestrację wejść/wyjść à analizę czasu trwania przerw pracowników, spóźnień itp.
 • bezbłędne i zautomatyzowane rozliczanie nadgodzin,
 • rejestr absencji/urlopów,
 • sprawne funkcjonowanie pracy w oparciu o rozbudowane grafiki pracy,
 • generowanie miesięcznych zestawień i zaawansowanych raportów,
 • eliminację papierowej ewidencji (oszczędność czasu, papieru, zwiększenie precyzji danych a także dostępności do informacji w oparciu o system RCP online),
 • wymianę danych z oprogramowaniem kadrowo–płacowym.

Czy system RCP jest potrzebny?

Firmy, które zatrudniają kilkadziesiąt osób często zakładają, że mają wszystko pod kontrolą i lista obecności dobrze się sprawdza. Tymczasem system RCP przyczynia się co znacznych oszczędności finansowych i eliminuje straty, z których właściciele nie zdają sobie sprawy. Aby uzmysłowić ich dotychczasową skalę wystarczy, że dokonasz prostej kalkulacji. Jeśli zatrudniasz 50 osób, z czego tylko 10  pracowników spóźnia się lub przekracza czas przerwy łącznie o 15 min., to w ciągu jednego dnia pracy tracisz 2,5 godziny. W skali miesiąca daje to ok. 50 roboczogodzin. Teraz wystarczy, że pomnożysz to przez obowiązującą w firmie stawkę godzinową… Jeśli zatrudniasz więcej pracowników albo większa ilość pracowników nie stosuje się do regulaminu okazuje się, że potencjał do generowania oszczędności w tym zakresie jest jeszcze większy.

Przewaga systemu do rozliczania czasu pracy od OptiMES

System RCP to jeden z modułów oprogramowania dla produkcji OptiMES i stanowi istotne uzupełnienie funkcjonalności przydatnych w zarządzaniu produkcją. Wybierając to oprogramowanie zyskujesz kompleksowy pakiet narzędzi do zarządzania firmą produkcyjną. Dzięki modułowi RCP :

 • ułatwisz pracę podwładnym (otrzymają precyzyjne informacje o przydzielonych zadaniach, w tym niezbędne rysunki i inne dokumenty),
 • zyskasz dane, które zwiększą efektywność działań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, m.in.: motywowania, wynagradzania, przydziału zadań zgodnego z kompetencjami itp.,
 • rozliczenie zużytych surowców i czasu pracy będzie zautomatyzowane i dokładne,
 • będziesz mieć wgląd w dane także w formie zdalnej,
 • możesz bezproblemowo wdrożyć integrację z dowolnym systemem wejść i wyjść (np. Roger, Siemens).

Dowiedz się więcej o możliwościach jakie daje system RCP i zobacz jak w praktyce działa oprogramowanie OptiMES!