Przejdź do treści

Czym zajmuje się adwokat i jak nim zostać?

  • przez

Zawód adwokata jest ceniony, szanowany i najczęściej wybierany przez absolwentów prawa. Ma długą tradycję i uregulowany został w ustawie – Prawo o adwokaturze. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak zdobyć tę profesję oraz czym ona się zajmuje. Zachęcamy do lektury.

Jaka jest charakterystyka zawodu?

To prawnik, który odbył aplikację adwokacką i zakończył ją egzaminem pozytywnym. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, udzielaniem porad prawnych, opracowuje projekty, pisma, wzory umów, a także występuje przed sądami oraz urzędami. Może on prowadzić własną kancelarię lub wejść w spółkę cywilną, a także pracować na podstawie kontraktu lub umowy o pracę w podmiotach gospodarczych. Większość tych osób obsługuje sprawy prywatne klientów.

Jak zdobyć uprawnienia?

Żeby zostać adwokatem należy:
– ukończyć pięcioletnie studia magisterskie z prawa na uczelni,
– odbyć trzyletnią aplikację adwokacką i po jej zakończeniu zdać egzamin,
– uzyskać stosowny wpis na listę adwokatów,
– nie być karanym,
– mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
– mieć pełne prawa publiczne. Ponadto kandydat musi być nieskazitelnego charakteru.

Kto ma predyspozycje by zostać prawnikiem?

W zawodzie tym sprawdzą się osoby, które są uczciwe, rzetelne, systematyczne, dokładne i wyróżniają się logicznym myśleniem. Osoby te powinny być odporne na stres, gdyż praca w prezentowanym zawodzie nie należy do łatwych. Dyskrecja to kolejna niezbędna cecha, ponieważ prawnik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej. Zawód związany jest z obsługą ludzi, dlatego niezbędne są umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne. Ponadto, zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a więc wiąże się to z ciągłym kształceniem i poszerzaniem wiedzy. Ten ceniony i szanowany zawód jest nadal popularny wśród absolwentów studiów prawniczych. Bogate doświadczenie, fachowość, dokładność, skuteczność w wygrywanych sprawach sądowych i logiczne myślenie pozwolą na zarabianie dużych pieniędzy w tym zawodzie.

Artykuł opracowano we współpracy z kancelariaprzyjaciol.pl