Przejdź do treści

Czym są systemy zarządzania projektami?

  • przez

Realizacja biznesowego projektu to skomplikowany proces wymagający zaangażowania mnóstwa osób, z których każda ma do wykonania inne, jednak zależne od siebie zadania.

Aby proces ten przebiegł szybko i sprawnie, będziemy potrzebować szczegółowego harmonogramu prac z rozpisaną mapą zależności, platformy umożliwiającej porządkowanie działań poszczególnych pracowników i całych zespołów oraz swobodnego przepływu informacji pomiędzy nimi. O to wszystko z powodzeniem zadba elektroniczny system zarządzania projektami.

Jak działają systemy zarządzania projektami?

System zarządzania projektami to program komputerowy składający się z praktycznych narzędzi optymalizujących pracę grupową. Zakres jego możliwości jest bardzo szeroki. Możemy w nim sporządzać harmonogramy prac, przypisywać zadania, rozpisywać koszty,  udostępniać pliki, współdzielić bazy kontaktów, a nawet automatyzować niektóre działania takie jak tworzenie kopii zapasowych, przeprowadzanie analiz czy generowanie raportów. System zarządzania projektami posiada również wbudowany komunikator i skrzynkę e-mailową, dzięki czemu osoby zaangażowane w pracę nad danym projektem pozostają w stałym kontakcie i wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy. Ponieważ program działa online, pracownicy mają do niego dostęp z dowolnego miejsca, mogą się do niego logować także z domu, co umożliwia wygodną i efektywną pracę na home office. Dostęp online stanowi duże ułatwienie również dla koordynatora projektu, jako że pozwala mu śledzić postępy prac w czasie rzeczywistym, delegować kolejne obowiązki i ewidencjonować czas pracy poszczególnych pracowników. Więcej na ten temat można przeczytać na eDokumenty.eu.

Dlaczego warto wdrożyć taki system?

Systemy zarządzania projektami (inaczej systemy zarządzania dokumentacją projektową) to innowacyjne rozwiązanie gwarantujące efektywną pracę grupową w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym. Doceniają je zarówno pracodawcy, jak i pracownicy – dla wszystkich stanowią one niemałe udogodnienie przekładające się na komfort i wydajność pracy. Można się spodziewać, że już wkrótce systemy zarządzania dokumentacją projektową staną się standardem w każdym przedsiębiorstwie. Warto wyjść naprzeciw tym prognozom i już teraz zainwestować w to praktyczne narzędzie porządkowania i strukturyzowania danych, by zyskać przewagę konkurencyjną nad firmami, które jeszcze o tym nie pomyślały.