Przejdź do treści

Czym są gwintowniki i kiedy będziesz je używać?

  • przez

Gwintowniki to rodzaj narzędzia skrawającego powszechnie wykorzystywanego w wielu dziedzinach przemysłu. W zależności od materiału, w jakim wykonywane są otwory można wyróżnić gwintowniki do stali nierdzewnej czy też gwintowniki do metalu. Wykonanie procesu gwintowania, czyli ogólnie mówiąc czynności dzięki której kształtowany jest otwór, nie byłoby możliwe bez gwintowników.

Definicja gwintowników oraz ich budowa

Gwintownikiem nazywa się narzędzie skrawające mające wiele ostrzy (od trzech do pięciu). Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, by za jego pomocą możliwe było nacinanie gwintów wewnętrznych takich jak na przykład nakrętki. Inna definicja wskazuje na to, iż gwintownikiem można określić rodzaj narzędzia do nacinania gwintów wewnętrznych, mającego kształt śruby i wyposażonego w kilka prostych rowków przecinających zwoje gwintu. Gwintowniki to narzędzia skrawające o bardzo prostej budowie. Z wyglądu przypominają śrubę. W ich budowie wyróżnić można uchwyt (nazywany często również oprawką), czyli – jak sama nazwa wskazuje – element, służący do zamocowania w narzędziu, stanowiący łącznik z nim, jak również część roboczą odpowiedzialną za wykonywanie pracy. Część robocza wykonana jest z kilku rowków tworzących ostrza.  Zadaniem rowków jest odprowadzanie wiórów powstających w trakcie wykonywania procesu gwintowania.  Ilość rowków wykonanych na tej części narzędzia skrawającego zależy od średnicy samego narzędzia. Zakłada się, iż dla gwintowników mających średnicę powyżej dziesięciu milimetrów wykonywane są cztery rowki, a dla tych, które mają więcej niż osiemnaście milimetrów – pięć rowków.

Rodzaje gwintowników

Gwintowniki można podzielić nie tylko ze względu rodzaj materiału, w jakim umożliwiają one tworzenie gwintów wewnętrznych (na przykład gwintowniki do metalu czy też gwintowniki do stali nierdzewnej), ale także z uwagi na ich zastosowanie. Ta druga kategoria umożliwia dokonanie podziału na gwintowniki ręczne oraz na gwintowniki maszynowe. Gwintowniki ręczne kategoryzowane są jako gwintowniki dwu-sztukowe, gdzie nacinanie gwintu odbywa się w dwóch krokach (w ich skład wchodzi zdzierak oraz wykańczak), a także na gwintowniki trzy-sztukowe (zdzierak, pośrednik, wykańczak). Z kolei gwinty maszynowe to rodzaj narzędzia skrawającego umożliwiającego wykonywanie gwintów w jednym przejściu z racji tego, że posiadają pełen zarys gwintu. Wśród nich wyróżnia się gwintowniki z chwytem przelotowym oraz gwintowniki z chwytem nieprzelotowym.

Gwintowniki kupisz od YG-1 na stronie www.yg-1.pl/produkty/gwintowniki

Zastosowanie gwintowników

Podstawowym zadaniem gwintowników jest umożliwienie wykonywania procesu gwintowania, czyli kształtowania otworu (tworzenie gwintu wewnętrznego) lub też powierzchni walcowego przedmiotu (gwint zewnętrzny). Dla prawidłowej realizacji zadania związanego z tworzeniem otworów z wykorzystaniem gwintowników niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego gwintownika do rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany przedmiot obrabiany.  Równie istotny jest dobór odpowiedniej geometrii gwintownika. Po dokonaniu wyboru należy wykonać nakiełek, czyli nawiercić mały otwór dla wycentrowania wiertła, następnie wywiercić otwór odpowiedni dla naszego gwintu, a na koniec gwintować otwór z wykorzystaniem odpowiedniego gwintownika.

You may also like