Przejdź do treści

Czym jest przepływ towarów w magazynie i jak go optymalizować?

  • przez

Firmy zajmujące się sprzedażą towarów do sprawnego działania potrzebują magazynu. Jego prowadzenie nie jest jednak tak proste, jak na początku się wydaje. Konieczne jest stałe monitorowanie pracy magazynu, a także regularne optymalizowanie procesów w nim zachodzących. Zła gospodarka magazynowa może się bowiem odbić czkawką. Jako jej konsekwencje wskazuje się spadek wydajności, problemy z wysyłkami, niezadowolenie klientów. Zanim więc zacznie się sprzedawać online, warto sprawdzić, z czym przyjdzie się zmierzyć w zakresie gospodarki magazynowej e-sklepu.

Czym jest przepływ towarów w magazynie?

Przepływ towarów w magazynie jest jednym z najważniejszych procesów w tego typu obiekcie. Należy pamiętać, że towary na magazynie znajdują się tymczasowo. Każdy produkt, który trafi do przechowalni, musi ją również opuścić. Droga, jaką pokonuje produkt, nazywana jest właśnie cykle przepływu towarów w magazynie. Inaczej mówiąc, jest to ruch produktu od przyjęcia do magazynu do momentu jego wydania. Przepływ towarów w magazynie składa się z kilku faz. Wyróżnia się:

  • Fazę przyjmowania towaru na magazyn – można tu wyróżnić przyjęcie wewnętrzne i zewnętrzne;
  • Fazę składowania, czyli umieszczenie towaru na dostępnej powierzchni lub przestrzeni składowej w uporządkowany sposób;
  • Fazę kompletowania, czyli pakowania zamówień dla odbiorcy, a więc podjęcie odpowiedniej ilości towarów z zapasów, w celu zestawienia ich według zamówienia odbiorcy;
  • Fazę wydawania towarów – na tym etapie towar wydawany jest odbiorcy.

Każdemu przedsiębiorstwu powinno zależeć, aby cykl przepływu towarów odbywał się płynnie, szybko i bez pomyłek.

Dlaczego ruch towarów na magazynie jest taki ważny?

Przepływ towarów na magazynie to jedno z najistotniejszych zagadnień firm handlowych. Wpływa na to wiele czynników. Przede wszystkim każdy dodatkowy (nadprogramowy) ruch towaru na magazynie wiąże się z kosztami dla firmy. Te powiązane są m.in. z optymalizacją czasu pracy i wydajnością pracowników. Brak dobrej polityki magazynowania to również dla przedsiębiorstwa utrudnienia związane z kompletowaniem zamówienie i ich wysłaniem poza magazyn. Może to przyczynić się nie tylko do zwiększenia kosztów firmy, obniżenia efektywności zatrudnionych osób, ale także i niezadowolenia klientów. Ci przy złej polityce magazynowej uskarżać będą się na opóźnienia w dostawach, pomyłkach w zamówieniach np. braku niektórych zamówionych towarów.

Jak zoptymalizować pracę magazynu?

Optymalizacja przepływów magazynowych to konieczność dla firm, które chcą obniżyć koszty przechowywania produktów. Sposobów i rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom jest bardzo dużo. Pierwszym i najczęściej polecanym jest reorganizacja pracy osób zatrudnionych na magazynie i przypisanie towaru do człowieka, a nie człowieka do towaru. Z tego systemu korzystać powinny przede wszystkim przechowywalnie o intensywnym ruchu. Optymalizacja przepływów magazynowych możliwa jest również poprzez właściwe lokowanie towarów na półkach. Dobre praktyki to ich rozkładanie w zależności od konsumpcji lub objętości. Najbliżej doków przeładunkowych powinny znajdować się więc towary podlegające największemu popytowi lub/i te o największych gabarytach. Dzięki temu można znacząco zmniejszyć koszty przeładunku.