Przejdź do treści

Czym jest marketing szeptany?

  • przez

Marketing szeptany ma miejsce, gdy zainteresowanie konsumenta produktem lub usługą firmy znajduje odzwierciedlenie w codziennych rozmowach. Zasadniczo jest to bezpłatna reklama wywołana doświadczeniami klientów — i zwykle czymś, co wykracza poza ich oczekiwania. Marketing szeptany można wspierać za pomocą różnych działań reklamowych organizowanych przez firmy lub stwarzając możliwości zachęcania do komunikacji między konsumentem a konsumentem oraz między konsumentem a sprzedawcą. Nazywany również „reklamą szeptaną”, marketing obejmuje blogi, marketing emocjonalny i marketing w mediach społecznościowych.

Zrozumienie marketingu szeptanego

Marketing szeptany różni się od naturalnych odniesień ustnych do produktów i usług firmy tym, w jaki sposób może to być wynikiem promocji, zachęty lub innego wpływu firmy, znanego również jako „rozsiewanie”. Kiedy gość świetnie się bawi w restauracji, ponieważ jego oczekiwania zostały przekroczone, a później tweetuje o tym, lub gdy ktoś miał wspaniałe doświadczenie z użyciem produktu w nowy sposób i opowiada o tym wszystkim, których zna, to są przykłady słownych -marketing ustny. Ponadto marketing szeptany nie kończy się na pierwszej interakcji; zwykle prowadzi do kaskady kolejnych interakcji. Więcej o technikach marketingowych znajdziesz na: https://przedsiebiorczosc-24.pl/category/marketing-i-sprzedaz/.

Zachęta ze strony firmy może przybrać jedną z kilku form. Najlepszym sposobem jest danie im powodu do rozmowy, na przykład przekroczenie oczekiwań lub dostarczenie poufnych umiejętności lub informacji o produkcie. Inne strategie obejmują oferowanie konsumentom nowych sposobów dzielenia się informacjami o produktach i usługach firmy oraz angażowanie i interakcję z konsumentem, na przykład poprzez wzorową obsługę klienta. Jest to szczególnie cenne w przypadku obsługi klienta opartej na mediach społecznościowych, która zapewnia bezproblemowe udostępnianie i promocję.

Korzyści z marketingu szeptanego

Osiemdziesiąt osiem procent ludzi na całym świecie stwierdziło, że ufa rekomendacjom znajomych i rodziny (zarobionym mediom) bardziej niż innym formom reklamy. To pokazuje, jak skuteczny może być marketing szeptany. Konsumenci są bardziej związani emocjonalnie z firmą, gdy czują, że firma ich słucha. Dlatego w wielu firmach przedstawiciele handlowi omawiają swoje produkty i usługi z konsumentami osobiście lub za pośrednictwem telefonicznej linii zwrotnej.

Tego rodzaju interakcja, podobnie jak wydarzenia promocyjne, może stymulować rozmowy o produkcie firmy. Marketing szeptany obejmuje taktykę marketingową stosowaną przez firmy, aby zachęcić konsumentów do mówienia o poziomie zadowolenia z usług lub produktów firmy.