Przejdź do treści

Szybsze przezbrojenia

  • przez

Jeśli chcesz poprawić elastyczność produkcji w Twojej firmie, błyskawicznie reagować na zmiany w zamówieniach, skrócić czas realizacji zlecenia klienta, to możesz osiągnąć ten efekt przez usprawnienie operacji przezbrajania.

Jak to zrobić? Możesz skorzystać z 2 sposobów: zorganizować równoległą realizację operacji lub zastosować zaciski mocujące. Zobacz, jak zastosować oba te rozwiązania w swoim dziale!

Równoległa realizacja operacji

Jeśli Twój pracownik traci dużo czasu na przezbrojenie maszyny o dużych gabarytach, a ta maszyna stanowi wąskie gardło procesu produkcyjnego, to strata czasu przekłada się bezpośrednio na stratę finansową Twojego przedsiębiorstwa. Cała produkcja stoi, czekając, aż na kluczowym stanowisku zostaną zmienione oprzyrządowanie, ustawienia i parametry operacji.

Aby temu zaradzić, przezbrojeniem wąskiego gardła o dużych gabarytach mogą się zająć dwaj pracownicy. W ten sposób skorzystasz z efektu synergii (2 + 2 = 5), bo operatorzy nie będą tracić czasu na przemieszczanie się z jednego końca maszyny na drugi.

Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie równoległej realizacji operacji przezbrojenia, to musisz pamiętać o zachowaniu podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Czynności wykonywane przez pierwszego operatora, np. usunięcie czy przepozycjonowanie jakiejś części, nie powinny zagrażać życiu i zdrowiu jego „partnera” na drugim końcu maszyny.

Dlatego warto:

  • stworzyć i udokumentować odpowiednie zasady komunikacji dla współpracujących operatorów – procedury te powinny być również jasne dla ich wszystkich potencjalnych zastępców,
  • dopasować rodzaj sygnałów do warunków panujących na hali produkcyjnej,
  • stosować mechanizmy blokujące możliwość wykonania danej czynności, jeśli nie zrealizowano tej, która, zgodnie z procedurą, powinna być zakończona wcześniej.

Szybsza zmiana oprzyrządowania

Najczęściej praktykowana wymiana narzędzi w maszynie z zastosowaniem śrub lub sworzni mocujących jest dość czasochłonna. Aby odkręcić śrubę, operator musi wykonać kilkanaście ruchów. Czym zatem zastąpić te tradycyjne połączenia?

Możesz zastosować zaciski mocujące, przy których naprężenie wstępne zapobiegające przesuwaniu się elementów osiągniesz znacznie szybciej. Dzięki nim Twój operator umiejscowi narzędzie za pomocą tylko jednego ruchu.

Masz do dyspozycji takie rozwiązania, jak:

  • otwory fasolowe,
  • metoda mocowania pośredniego,
  • połączenie typu „jaskółczy ogon”,
  • zaciski mimośrodowe,
  • mocowanie przy użyciu dużych nakrętek,
  • inne zaciski typu „one touch”.