Przejdź do treści

Redukcja czasu przezbrojeń

  • przez

Jak przyspieszyć zmianę asortymentu na maszynie? Wykorzystaj metodę SMED (Single Minute Exchange of Die). Jest przejrzysta i uniwersalna. To nie czarna magia zrozumiała tylko dla projektantów, konstruktorów czy wykładowców.

SMED dotyczy wszystkich typów maszyn i urządzeń bez względu na to, czy przezbrojenie trwa 24 godziny czy 15 minut.
Wdrażając metodę SMED, powinieneś zacząć od udzielenia odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:

  • Dlaczego trzeba zredukować czas przestawień?
  • Kto ma to wykonać?
  • W jaki sposób osiągnąć redukcję czasu przezbrojeń?

Kierownictwo zakładu
Analiza SMED pozwala znacznie zredukować czas przezbrojeń, a w efekcie zmniejszyć partie produkcyjne i przyspieszyć realizację zleceń – Ty już to wiesz, a inni? Powinieneś pokazać te korzyści zarządowi firmy. Jego poparcie dla SMED jest konieczne i bardzo przydatne w procesie wprowadzania zmian. Przedstaw nie tylko zalety tej metody, ale także jej wymagania i sposób wdrożenia.

Pracownicy
Bez poparcia i zaangażowania pracowników nic nie zdziałasz. Musisz ich zatem przekonać do SMED. Wyjaśnij, na czym będą polegać zmiany. Zapewnij pracowników, że wdrożenie nowych rozwiązań nie wpłynie na redukcję załogi. Powinieneś uświadomić załodze, że firmie zależy na zmniejszeniu wielkości partii i oczywiście wytłumaczyć, dlaczego warto ją obniżyć. Jeżeli ktokolwiek z załogi będzie przekonany, że jego pomysły spowodują utratę pracy, to nie tylko nie zaangażuje się w skracanie czasu przestawień, lecz również będzie się starał storpedować propozycje innych.

Zespół projektowy SMED
Skróceniem czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED powinien się zająć powołany przez kierownictwo specjalny zespół projektowy.

Jego członkowie skupią się na skracaniu czasu przestawień przez inwestowanie w nowe rozwiązania, zmianę dotychczasowych operacji nastawczych oraz korzystniejsze sposoby mocowania elementów.

Najcenniejszymi ekspertami, którzy powinny znaleźć się w zespole, są operatorzy pracujący na linii produkcyjnej. Oni pracują na tej maszynie od lat, wiedzą, jakie stwarza problemy. Powinieneś ich jednak zorientować na zadanie skrócenia czasu przestawiania maszyny.

Wsparcie w projekcie
Kogo jeszcze warto mieć w grupie wdrożeniowej SMED? Na pewno inżynierów procesu, projektantów części oraz pracowników utrzymania ruchu. Kierownik linii powinien należeć do zespołu projektowego, ale tylko wtedy, jeżeli jego osobowość nie będzie wpływała na dyskomfort pozostałych członków. Jego obecność może spowodować obniżenie wartości grupy wdrożeniowej i tym samym wpłynie na wyniki projektu.

Lider projektu
Projekt powinien mieć swojego lidera, który będzie odpowiedzialny za udokumentowanie analizy i przygotowanie materiałów do obrabiania.

Operator w zespole projektowym
Najważniejszym elementem Twojego zespołu projektowego, niejako jego nieformalnym szefem, będzie operator. To on najlepiej zna maszynę i będzie musiał kontynuować pracę w nowym systemie, a zatem wiele zależy od jego zaangażowania. Stwórz takie warunki, aby aktywnie uczestniczył w projekcie. Pamiętaj jednak, że jego doświadczenie oprócz tego, że jest nieocenione, może być także obciążeniem, gdyż operator ma w głowie wiele paradygmatów. Koordynator powinien stworzyć takie warunki, aby można było je odrzucić.

Wąskie gardło
Aby skrócić czas przezbrajania linii produkcyjnej, zespół wdrożeniowy powinien opracować projekty dla poszczególnych maszyn. Pracę nad projektem zacznij od maszyny, która stanowi wąskie gardło. W ten sposób udrożnisz cały system. Często zdarza się tak, że wąskie gardła mają też bardzo długi czas przezbrajania.

Jeśli zaczniesz wprowadzanie zmian od maszyny, która długo się przezbraja, a nie stanowi wąskiego gardła, otrzymasz poprawę tego elementu, jednak nie ulepszysz całego systemu.

Pozorny sukces
Jeżeli zyskasz godzinę na przezbrojeniu maszyny, niebędącej wąskim gardłem, to w zaoszczędzonym czasie operator będzie mógł wykonywać inne czynności, ale tak naprawdę nie poprawisz efektywności linii. W ten sposób nie zmniejszysz partii produkcyjnej nawet o jedną sztukę, a zatem nie osiągniesz żadnego z celów przeprowadzania projektu. Zacznij od wąskiego gardła, a udrożnisz je, poprawiając cały system.

Mapa strumienia wartości
Przed wprowadzaniem zmian warto opracować również mapę strumienia wartości. Dzięki niej wdrożenie metody SMED jest łatwiejsze, ponieważ zespół widzi, jak poprawa przezbrojenia danej maszyny wpłynie na cały system czy całą linię produkcyjną.