Przejdź do treści

Metoda SMED a koszty przezbrajania

  • przez

Często kierownicy nie zdają sobie sprawy, jak duży jest koszt utrzymywania nadmiernej techniki. Co z tego, że prasa wypluwa produkt co 1 sekundę, skoro przezbrajana jest w 2 godziny!

Podstawowym zadaniem wykorzystania narzędzi SMED jest poprawa elastyczności produkcji przez zmniejszenie partii produkcyjnych. Jak to zrobić w praktyce?

Zamysłem Shigeo Shingo, twórcy metod i narzędzi skracania czasów przezbrojeń., było znalezienie lekarstwa na zmniejszenie serii produkcyjnych. Ideę tę można przedstawić za pomocą równania:

czas przezbrajania × liczba partii = constans

Jeżeli już uzyskasz przewagę konkurencyjną w postaci większej elastyczności dzięki skróceniu przezbrojeń – nie roztrwoń jej! A możesz do tego doprowadzić, jeżeli zwiększysz produkcję niepotrzebnych towarów, takich, których klient nie zamawiał i wcale nie chce od Ciebie teraz kupić. Owszem, możliwe jest, że będzie chciał je kupić za jakiś czas, ale produkowanie niepotrzebnych towarów, wykorzystując zaoszczędzony na przezbrojeniu czas, będzie marnotrawstwem nadprodukcji.

Rada! Nie proponuj klientowi promocji starych produktów po tak obniżonej cenie, że nie pokrywa nawet kosztów wytworzenia, nie staraj się minimalizować strat w ten sposób. Sprzedaj mu dokładnie to, czego teraz chce!

Można zatem stwierdzić, że metoda SMED nie zmniejsza kosztów przezbrajania. To prawda, że pozwoli Ci zredukować koszty przezbrajania na partię produkcyjną, ale jednocześnie nie musi wpływać korzystnie na koszt przezbrajania na jednostkę produktu. I takie było zamierzenie, gdyż musisz mieć zawsze na uwadze cel, jakim jest zarabianie pieniędzy, a nie redukcja poszczególnych wskaźników. Zależy nam na tym, aby wyprodukować to, czego chce klient.

Jest to analogia do poprawy elementów na hali, które nigdy nie wpłyną na cały system produkcyjny. Usprawnianie elementów, których nie trzeba poprawiać (nie są ograniczeniami), jeśli nie wpływa na całość, także jest marnotrawstwem. Metoda SMED służy w pierwszej kolejności zwiększeniu elastyczności, a nie obniżce kosztów.